URZĄDZENIA ALARMOWE DO SEPARATORÓW I ZBIORNIKÓW

1. Informacje ogólne

Zgodnie z normą unijną PN EN 858, separatory substancji ropopochodnych (separatory cieczy lekkich) i tłuszczowe, powinny mieć zainstalowane urządzenia alarmowe (przepisy lokalne określają możliwość użytkowania separatorów bez urządzeń alarmowych). Oznacza to, iż separatory przy osiągnięciu maksymalnej ilości odseparowanej cieczy muszą zostać wyłączone w celu ich opróżnienia.

 

2. Rodzaje sygnalizatorów

Sygnalizatory znajdują zastosowanie w miejscach tj.: stacje paliw, rafinerie lub inne obszary strefy „0”. W ofercie naszego sklepu, mają Państwo do wyboru 3 rodzaje sond, będących urządzeniami kontrolnymi, służącymi do informowania o:

- przepełnieniu - Sonda przepełnienia (MAX), kabel 5 m

Sonda stosowana jest w separatorach olejowych, tłuszczowych, substancji ropopochodnych. Służy do pomiaru maksymalnego poziomu cieczy. Posiada certyfikat ATEX i może być instalowana w strefach 0 (zagrożenie wybuchem gazu, par i mgieł).

 

Zbiornik należy napełnić wodą do poziomu przelewu na odpływie. W górnej części zbiornika należy przytwierdzić uchwyt montażowy NFIX-1. Sondę należy zawiesić, na wysokości odpowiadającej maksymalnemu poziomowi lustra cieczy.

 

- poziomie oleju - Sonda poziomu oleju, tłuszczu, substancji ropopochodnych (OILER), kabel 5 m

Sonda konduktometryczna (izolowana elektroda wyposażoną w łącznik mechaniczny umożliwiający zamocowanie jej na obiekcie), stosowana jest w separatorach tłuszczowych, olejowych, ropopochodnych służąca do pomiaru grubości warstwy oleju, tłuszczu, substancji ropopochodnych.

- poziomie osadu i szlamu w separatorze -  Sonda osadu (SULDO), kabel 5 m

Sonda stosowana jest w separatorach olejowych, tłuszczowych, ropopochodnych. Odpowiada za pomiar grubości osadu za pomocą ultradźwiękowego układu pomiarowego umiejscowionego w jego dolnej części. W wyniku zmiany natężenia sygnału spowodowanego zmianą otoczenia.

Sonda informuje o:
- staniem normalnym (zanurzona w wodzie)
- stanie alarmowym (zanurzona  w osadzie)

Czujnik umieszcza się w dolnej części sondy, tak aby poziom pomiaru odpowiadał wysokości górnego poziomu warstwy osadu. Należy napełnić zbiornik wodą do poziomu przelewu na odpływie. 


 3. Moduły alarmowe - kontrolery

SQUEALER to moduł alarmowy do separatorów służący do pomiaru i kontroli poziomu warstwy oleju, osadu, i przepełnienia zbiornika.
Zasilany 230V. 
Mikroprocesor służący do kontrolowania sond (MAX, OILER, SLUDO)

 • SQUEALER-1


- 1 wejście (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 1 wejście sabotażowe
- 1 wyjście (bezpotencjałowe, przekaźnikowe) 
- 230V
- hermetyczna obudowa
- DIPSWITCH (programowanie za pomocą przełączników)
- optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów i awarii wejść (LED, BUZER)
- diagnostyka czujników/instalacji (zwarcie rozwarcie w obwodzie)

 

 • SQUEALER-2

- 2 wejścia (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 1 wyjście (bezpotencjałowe, przekaźnikowe)
- zasilanie 230V
- DIPSWITCH (programowanie za pomocą przełączników
- optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów i awarii wejść (LED, BUZER)
- diagnostyka czujników/instalacji (zwarcie rozwarcie w obwodzie)

 
 • SQUEALER-3

- 3 wejścia (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 3 wyjścia (bezpotencjałowe, przekaźnikowe)
- 230V, zasilanie awaryjne(akumulator)
- wejście na akumulator
- DIPSWITCH (programowanie za pomocą przełączników, programowalny czas reakcji na sygnały z czujników)

 
 • SQUEALER-GSM

- 3 wejścia (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 2 wyjścia (bezpotencjałowe, przekaźnikowe)
- GSM (SMS, status systemu na żądanie, powiadamianie o stanie baterii)
- 230V zasilanie awaryjne(akumulator)
- USB (programowanie, odczyt pamięci 256 zdarzeń)
- wejście na akumulator

 

 • SQUEALER-WRL

- 3 wejścia (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)
- 1 wyjście (bezpotencjałowe, przekaźnikowe)
- GSM (SMS, status systemu na żądanie, powiadamianie o stanie baterii)
- zasilanie bateryjne
- zasilanie solarne
- USB

 

Monitorowanie stanu poziomu substancji ropopochodnych i tłuszczowych odbywa się w sposób akustyczny i wizualny dzięki wbudowanym diodom LED. Specjalne wbudowane czujniki umożliwiają rozpoznanie grubości cieczy w separatorze. Czujniki odróżniają wodę od cieczy lekkich, tłuszczu lub oleju jak również monitorują obniżanie się ich poziomu.

4. Zestawy – różne konfiguracje zastosowań

Poniżej przedstawiono możliwe konfiguracje zastosowania sond w zależności od kontrolowanej substancji.

 • Pomiar warstwy tłuszczu, oleju, substancji ropopochodnej

1 x SQUALER-1 (kontroler)
1 x OILER (SONDA TŁUSZCZU, OLEJU, SUBSTANCJI ROPOPCHODNEJ)

 

 • Pomiar przepełnienia

1 x SQUALER-1 (kontroler)
1 x SULDO (sonda osadu w wykonaniu MAX)
 
 • Pomiar warstwy osadu

1 x SQUALER-1 (kontroler)
1 x SULDO (sonda osadu w wykonaniu MAX)
 
 • Pomiar przepełnienia i grubości warstwy tłuszczu

1 x SQUALER -2/-3/-GSM/-WRL (kontroler)*
1 x SULDO (sonda osadu w wykonaniu MAX)
1 x OILER (sonda tłuszczu, oleju, substancji ropopochodnej)
 
 • Pomiar grubości warstwy tłuszczu i warstwy osadu

1 x SQUALER -2/-3/-GSM/-WRL (kontroler)*
1 x SULDO (sonda osadu)
1 x OILER (sonda tłuszczu, oleju, substancji ropopochodnej)
 
 • Pomiar przepełnienia i grubości warstwy osadu

1 x SQUALER -2/-3/-GSM/-WRL (kontroler)*
1 x SULDO (sonda osadu w wykonaniu MAX)
1 x SULDO (sonda osadu)
 
 • Pomiar przepełnienia, warstwy tłuszczu i warstwy osadu

1 x SQUALER -3/-GSM/-WRL (kontroler)*
1 x SULDO (sonda osadu w wykonaniu MAX)
1 x OILER (sonda tłuszczu, oleju, substancji ropopochodnych)
1 x SULDO (sonda osadu)
 

*Do wyboru kontroler SQUEALER-2, SQUEALER-3, zasilany 230 V, SQUEALER-GSM  z modułem GSM, albo SQUEALER-WRL bezprzewodowy, zasilany bateryjnie z modułem GSM.

 

5. Uruchomienie krok po kroku

1. Separator napełniamy wodą do momentu przelewu z odpływu

2. Sondę umieszczamy na głębokości odpowiadającej grubości monitorowanej warstwy (100 mm dla substancji ropopochodnej)

3. Sondę mocujemy do ucha montażowego

4. W przypadku przedłużenia kabla sondy, jego koniec zamontować w mufie połączeniowej, łączącej sondę z kontrolerem

Element służący do pomiaru sondy umieszczony jest na górnym połączeniu części metalowej i niemetalowej. Alarm uruchomi się gdy nastąpi zmiana fazy środowiska – tzn. z wody na olej, tłuszcz lub z wody na powietrze.

 

6. Kontrole i przeglądy

Kontrolę przeprowadza się co 6 miesięcy bądź przy każdorazowym opróżnianiu separatora. Sondę (OILER, SLUDO lub MAX) należy oczyścić i sprawdzić czy jest kompatybilna z SQEALER’em.

 

7. Sposób na nieprzyjemne zapachy

W przypadku występowania nieprzyjemnych zapachów, chcielibyśmy zaproponować Państwu również wentylacyjne filtry antyodorowe.

Rolę pochłaniacza odoru pełni impregnowany węgiel aktywny, polepszając komfortu użytkowania instalacji kanalizacyjnych. Filtry te znajdą zastosowanie przy separatorach ropopochodnych, absorbując odór. Są to urządzenia łatwe w użyciu, samoobsługowe i trwałe.

 

8. Wyposażenie dodatkowe separatorów

Separatory posiadają zawory ssące jak również systemy automatycznego zamykania się pokrywy, przeciwdziałającej wydostawaniu się do kanalizacji substancji szkodliwych i ropopochodnych w wyniku maksymalnego zapełnienia olejem. Schemat działania oparty jest na pracy pływaka, umieszczonego w rurze wypełnionej wodą. W przypadku osiągnięcia maksymalnej ilości oleju, trafia on do bocznych odpływów separatora. Pływak opada w dół, zamykając odpływ separatora.

Podsumowując, sygnalizatory służą do monitorowania substancji ropopochodnych (poziomu oleju i osadu, czujnik przepełnienia) System przeznaczony jest do kontroli przepełnienia, obniżenia bądź podwyższenia poziomu cieczy w separatorze. Prawdopodobnymi przyczynami mogłyby być wykrycie nieszczelności separatora, zablokowanie filtra bądź wylotu przez pływak.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz