DOTACJA MOJA WODA - ZAMÓW WCZEŚNIEJ, SKORZYSTAJ Z DOTACJI W 2022

Dotacja Moja Woda – zamów wcześniej, skorzystaj z dotacji w 2022 r.

Ogólnopolski program dofinansowań do systemów zagospodarowania wody opadowej co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców całego kraju. Druga edycja programu w 2021 r. została zakończona – nabór wniosków drogą elektroniczną wstrzymano 10 czerwca. W tym roku rozdysponowano kwotę 100 000 000 zł. Oferowano dofinansowanie w wysokości nawet do 5 000 zł na inwestycję o minimalnej kwocie 2 000 zł i minimalnej sumarycznej wielkości zbiorników - 2 m3. W regulaminie określono jakie koszty kwalifikowane obejmuje program. Składały się na nie zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie instalacji:

  1. do zebrania deszczówki z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów - czyli:  (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
  2. do retencjonowania deszczówki w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),
  3. do retencjonowania deszczówki w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń);
  4. do retencjonowania deszczówki na dachach - zielone dachy, bez kosztów nasadzeń;
  5. do wykorzystania deszczówki (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Z całą pewnością można mówić o sukcesie poprzedniej edycji podyktowanym ogromnym zainteresowanie. Jak będzie w roku 2022 r.? Z założenia okres dofinansowań ma trwać od 2020 r. do 2024 r. Można więc z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, iż program „Moja Woda” będzie miał swoją kontynuację w roku następnym. Dofinansowania w wysokości 5 000 zł realnie wspomaga mieszkańców w inwestowaniu w małą retencję, która przecież jest bardzo ważna dla Polski z uwagi na problem suszy. Jednakże na oficjalny komunikat NFOŚiGW o kolejne edycji programu i wielkości budżetu trzeba poczekać do przyszłego roku.

Minął czas zgłaszania wniosków? Nic straconego! Nie czekaj, zamów teraz i skorzystaj z dotacji w 2022 r.

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie na budowę systemów odzyskiwania wody opadowej i roztopowej. Niestety nie wystarczyło czasu na zgłoszenie swojej inwestycji? Z regulaminu programu wynika, iż zakupy dokonane od 1 lipca 2020 r. podlegają dofinansowaniu! Należy więc zauważyć, że przy założeniu, iż regulamin nie ulegnie zmianie, zbiorniki na wodę opadową i elementy systemu zagospodarowania jej są uznane jako koszty kwalifikowane.

Jednym z warunków uzyskania inwestycji jest fakt, iż nie może zostać zakończona przed podpisaniem umowy na dotację pomiędzy Beneficjentem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej! Optymalnie jest więc kontynuować zakupy i prowadzić instalacje systemów z uwzględnieniem zapisu o czasie zakończenia inwestycji bez zbędnego, a przede wszystkim nieopłacalnego pośpiechu.

Bardzo istotne jest również aby utrzymywać swoją dokumentację inwestycji w należytym porządku, tzn. koniecznie trzeba zachowywać wszystkie faktury oraz rachunki za zakupy i usługi instalacyjne. W przypadku rozliczenia, beneficjent jest zobligowany do przedłożenia oryginałów dokumentów.

Dlaczego warto zamówić już teraz? Jednym z głównych powodów opłacalności inwestycji jest fakt, iż aktualnie ceny rosną w bardzo szybkim tempie, co dodatkowo nakręca inflację. W najbliższym czasie prognozuje się konsekwentne wzrosty inflacji. Polityka niskich stóp procentowych nie sprzyja obniżaniu jej. W konsekwencji proces spadku siły nabywczej pieniądza napędza się samoistnie jak perpetuum mobile. Wspomniana inflacja rośnie i rosnąć będzie, więc warto teraz inwestować i zamawiać produkty, gdyż nie wiadomo jakie wzrosty przyniesie rok przyszły. Wniosek jest prosty, inwestycja z wyprzedzeniem sprzyja maksymalizacji prawdopodobieństwa uzyskania dofinansowania w 2022 r., ale również pozwala zaoszczędzić pieniądze, które będą tracić na wartości.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz