DOTACJA NA DESZCZÓWKĘ TORUŃ 2022

Dotacja na deszczówkę Toruń 2022

Ruszył nowy nabór wniosków z tytułu dotacji do małej retencji wody opadowej. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie mieszkańców, władze miasta Toruń uruchomiły proces przyjmowania wniosków. Można je składać do momentu wyczerpania puli środków. Decyduje kolejność zgłoszeń. Miasto przeznaczy 500 tys. zł na realizację założeń programu dofinansowań. Wysokość dotacji wynosi 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację zadania. Treść ogłoszenia ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajduje się tutaj. Wszelkie informacje i wzory dokumentów znajdują się na portalu BIP miasta Wrocław. 

Dofinansowywane zadania

Dotacja celowa jest udzielana na dofinansowanie kosztów realizacji zadania obejmujących:

  • zakup, wykonanie i montaż systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych,
  • remont istniejącego systemu w celu poprawienia jego sprawności.
W praktyce dotacja obejmuje przykładowo:

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Na dotację mogą liczyć osoby fizyczne i prawne, wspólnoty mieszkaniowe, a także przedsiębiorcy. Warunkiem jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Torunia.

Procedura składania wniosków

Wnioski można złożyć w wersji papierowej:

  • Do skrzynek podawczych, które mieszczą się w Urzędzie Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 lub przy ul. Grudziądzkiej 126 B
  • Przesłać na adres: Wydział Środowiska i Ekologii, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń, 
W wersji elektronicznej przez ePUAP.

Więcej informacji otrzymacie Państwo w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia pod nr tel. 56 611 86 93. Prosimy dzwonić pod ten numer, gdyż wszystkimi sprawami związanymi z dotacjami zajmują się władze miasta. Ten artykuł ma jedynie charakter informacyjny o dofinansowaniach do deszczówki.

Na stronie naszego sklepu znajduje się wiele rozwiązań systemów zagospodarowania wody deszczowej. Szeroka gama produktów umożliwia dobór rozwiązań pod indywidualne potrzeby klientów. Zapraszamy!

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz