JAK KORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA MOJA WODA

Program MOJA WODA

 • Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.
 • Budżet na realizację celu programu wynosi do 100 000 000,00 zł. 
 • Dofinansowanie w postaci dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
 • Program realizowany będzie w latach 2020–2024.
 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 roku.
 • Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

Koszty kwalifikowane

Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 • instalacja rozsączająca,
 • zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

– zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,

– zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),

–zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności, elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Oszacowanie kosztów

W pierwszej kolejności należy oszacować koszty związane z inwestycją. Zachęcamy do zapoznania się z formularzami doboru systemu zagospodarowania wody deszczowej dostępnej na naszej stronie internetowej. Proponowany przez nas formularz pełni funkcję pomocniczą przy doborze odpowiedniego zestawu zagospodarowania wody deszczowej. Podczas planowania inwestycji musimy mieć na uwadze warunki gruntowe, które panują na działce. Pytania zawarte w formularzu przygotowane są pod kątem rozpoznania każdego znaczącego parametru przy doborze. Podane przez Państwa dane posłużą do dobrania optymalnie funkcjonującego systemów ogrodowych bądź domowo-ogrodowych. Po wypełnieniu formularza prosimy o jego przesłanie na naszego maila: kontakt@aquatechnika.com.pl 

Dobór zbiorników dekoracyjnych to najczęściej kwestia gustu kupujących. Chętnie posłużymy pomocą przy doborze akcesoriów w postaci zbieraczy narynnowych, wężów połączeniowych czy kraników. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości również zapraszamy do kontaktu z nami.

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Od dnia 01.07.2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu Moja Woda. W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku, za pomocą portalu beneficjenta.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy*:

*Wniosek o dofinansowanie z programu „Moja Woda” należy złożyć koniecznie elektronicznie i w formie papierowej o tożsamej sumie kontrolnej (wymagane jest złożenie obu wersji!)

 1. Założyć konto w portalu beneficjenta na portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedzialnego za województwo, w którym będzie realizowana inwestycja (osoby posiadające już konto w portalu beneficjenta wystarczy aby się zalogowały). Formularz wniosku będzie dostępny dopiero po zalogowaniu w portalu.
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny w menu po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW)" >"Program priorytetowy MOJA WODA".
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedzialnego za województwo, w którym będzie realizowana inwestycja.

UWAGA!

Za datę złożenia wniosków uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani przez Portal Beneficjenta oraz stronę internetową.

Zapraszamy do udanych zakupów – Zespół Aqutechnika

Powiązane produkty

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz