PROGRAM MOJA WODA – KONTYNUACJA 2021

Program dotacji "Moja Woda" - edycja 2021r.

Rządowy program Moja Woda spotkał się z zaskakująco dużym zainteresowaniem – w związku z ogromną ilością spływających zgłoszeń, budżet przewidziany na rok 2020 wyczerpał się w 2 miesiące. Zgodnie z zapowiedzią Ministra Klimatu, po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I kwartale bieżącego roku zostanie ogłoszony nowy nabór wniosków.  Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje o nowej edycji i zmiany w regulaminie Programu Moja Woda.

  • Odbiorcami programu Moja Woda mogą zostać osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości dla których dofinansowanie z Programu zostało już przyznane.
  • Czas trwania – Program Moja Woda został rozpisany na lata 2020-2024. W 2020 roku, z pierwszej edycji programu udało się skorzystać niemal 24 tysiącom polskich rodzin. W I kwartale 2021 roku zostanie ogłoszony kolejny nabór.
  • Według regulaminu inwestycja podlegająca dofinansowaniu powinna zakończyć się nie później niż 6 miesięcy po złożeniu wniosku do WFOŚiGW. Jednocześnie trzeba pamiętać o ostatecznym terminie możliwego zawarcia umowy wyznaczonym na 30.06.2024 r.

  • Uwaga – warunkiem skorzystania z Programu Moja Woda jest brak uczestnictwa w innym programie dotacyjnym dot. gospodarowania wodą opadową.
  • W roku 2020 możliwym było uzyskanie maksymalnie do 5 tysięcy złotych, przy równoczesnym zachowaniu zasady - kwota dofinansowanie nie mogła przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych.
  • Zakres Programu Moja Woda - zakup, montaż i uruchomienie systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie nieruchomości objętej dofinansowaniem tj.:
- zbiornik retencyjny naziemny lub podziemny o objętości min. 2 m3 (w przypadku zbiorników nadziemnych zamkniętych dofinansowanie nie obejmuje zbiorników mniejszych niż 1m3. Aby skorzystać z dotacji konieczny jest zakup min. 2 zbiorników o pojemności 1m3 lub dowolnej ilości zbiorników (w zależności od zapotrzebowania) o objętości min. 2m3)

- instalacja rozsączająca,

- przewody odprowadzające wodę opadową zebraną z rynien, wypustów do zbiornika naziemnego, podziemnego, otwartego bądź zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego.

Aktualizacje programu "Moja Woda" w edycji 2021r.

W nowej edycji Programu Moja woda uwzględniona zostanie sytuacja epidemiologiczna. Od tej pory zawiadomienia, wezwania, wyjaśnienia będą przekazywane drogą elektroniczną – za pomocą poczty e-mail. Wyjątkowo, w przypadku braku możliwości funkcjonowania elektronicznej poczty korespondencja przekazywana będzie tradycyjną formą – listownie.  

Wydłużeniu do 90 dni ulegnie czas w którym oceniany jest wniosek dostarczony do WFOŚiGW. Konieczne jest zachowanie zgodności między podanym adresem e-mail w formularzu zgłoszeniowym, a adresem e-mail z którego będą wysyłane wszelkie oświadczenia wnioskodawcy do WFOŚiGW. Korespondencja wysłana z innej, niezgłoszonej skrzynki elektronicznej nie będzie rozpatrywana.

Dodatkowo wprowadzona zostanie możliwość zrezygnowania ze starań o otrzymanie dotacji w dowolnym momencie, jednak obowiązkowym jest powiadomienie  o tym Funduszu. Umożliwiono także wycofywanie korekty wniosku w celu uaktualnienia/poprawienia danych i jej ponowne złożenie.

Powiązane produkty

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz