"ZŁAP DESZCZ" 2022 WROCŁAW - NOWA EDYCJA DOTACJI NA DESZCZÓWKĘ

Złap deszcz 2022 nowa edycja dotacji na deszczówkę — Wrocław

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, władze gminy podjęły decyzję o kontynuowaniu programu w ramach małej retencji. Rozpoczęła się kolejna, już czwarta, edycja programu "Złap deszcz", czyli dofinansowania retencji wód opadowych dla Wrocławian. Nowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław ruszył 5.04. Wnioski można składać do 31.08.2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. W razie wyczerpania środków kontynuacja programu zależeć będzie od dodatkowej puli z budżetu. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie urzędu miasta. 

Program cieszy się bardzo dużym zainteresowanie mieszkańców. Co roku pula środków wykorzystywana jest przed ustalonym terminem. Wysokość dotacji wynosi:

  • 80% wydatków, ale nie więcej niż 5 000 zł dla osób fizycznych;
  • 80% wydatków, ale nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Na wysokie zainteresowanie programem zwrócił również uwagę prezydent miasta Wrocław - Jacek Sutryk:

"Cieszy mnie, że w ostatnich latach program spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dbajmy o to, by ograniczać zużycie wody, tym bardziej że można korzystać z wody opadowej. W tegorocznej edycji Złap Deszcz na dofinansowania przeznaczymy ponad 560 tysięcy złotych. Wszystko po to, by nie marnować i korzystać z wody, która jest darmowa".

Zadania, które podlegają dotacji

Dotacja jest udzielana na realizację zadań związanych z budową systemów deszczowych do zatrzymania i wykorzystania deszczówki. Nowym założeniem tegorocznej edycji programu jest dofinansowanie realizacji dachu retencyjnego (zielony bądź żwirowy). Dofinansowanie obejmuje:

Zakup, transport, wykonanie (w tym roboty ziemne), montaż elementów wchodzących w skład systemu deszczowego, czyli:


Należy zaznaczyć, że dotacja nie obejmuje dokumentacji projektowych, badań hydrogeologicznych i opinii rzeczoznawców. Ponadto nie uwzględniono w ramach programu "Złap deszcz" zakupu i montażu rynien spustowych oraz elementów konstrukcji dachu itp.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Na dotację mogą liczyć osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W 2022 r. władze miasta planują przeznaczyć na program dokładnie 565 tys. zł. Dla osób fizycznych 465 tys. zł. Dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych jest to kwota 100 tys. zł.

Procedura składania wniosku 

Wnioski można składać w formie papierowej na:

  • Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego - ul. Bogusławskiego 8-10/Zapolskiej 4, sala S4 parter, okienko 6 i 7 w godz. 8.00 – 15.15. lub pl. Nowy Targ 1-8, pok. 5 (kancelaria nie udziela informacji);
  • Adres Wydziału Wody i Energii, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław.

Możliwe jest także przesłanie wniosków elektronicznie:

Więcej informacji otrzymacie Państwo w Wydziale Wody i Energii UMW pod nr tel. +48 71 777 86 88. Prosimy dzwonić pod ten numer, gdyż wszystkimi sprawami związanymi z dotacjami zajmują się władze miasta. Ten artykuł ma jedynie charakter informacyjny o dofinansowaniach do deszczówki.

Bez wątpienia deszczówka ma wiele zalet i w obliczu zmian klimatycznych jest nieocenionym źródłem wody. W Polsce obserwowane są skutki zmian w postaci długotrwałych okresów bez deszczu, co powoduje suszę. Występują także gwałtowne opady deszczu. Dotacja zachęca do budowania systemów wykorzystania wody opadowej w myśl małej retencji. Jest to rozwiązanie, które pozwala na odzysk wody, a tym samym zatrzymanie zmian klimatycznych. 

Na stronie naszego sklepu znajduje się wiele rozwiązań systemów zagospodarowania wody deszczowej. Szeroka gama produktów umożliwia dobór rozwiązań pod indywidualne potrzeby klientów. Zapraszamy!

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz