ZMIANY W PRZEPISACH DLA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 2016

Od 1 stycznia 2016 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące odprowadzania ścieków komunalnych. Nowe przepisy wniosły wiele zmian, niekoniecznie korzystnych dla użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące indywidualnych oczyszczalni ścieków.

 • Zakaz montażu oczyszczalni drenażowych na terenie aglomeracji wyznaczonych przez urzędy marszałkowskie. Chodzi tu o aglomerację w rozumieniu Prawa wodnego. Ustawa definiuje aglomerację jako teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni. Użytkownik, który już posiada oczyszczalnię drenażową, nie będzie musiał jej likwidować, chyba że pojawiłaby się na zamieszkałym przez niego obszarze sieć kanalizacyjna – wówczas powinien się do niej obowiązkowo podłączyć.
 • W każdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie aglomeracji wymagane jest podwyższone usuwanie związków biogennych, a więc azotu i fosforu. Wyeliminowanie tych związków jest możliwe przy zastosowaniu odpowiedniej technologii w oczyszczalniach biologicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska ścieki bytowe wprowadzane do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w aglomeracji nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych stężeń:
 • pięciodobowe zapotrzebowanie na tlen (BZT5) 15mg O2/l,
 • chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) 125mg O2/l,
 • zawiesiny ogólne 35mg/l,
 • azot ogólny 15mg/l,
 • fosfor ogólny 2mg/l.

Znowelizowana ustawa wprowadza również obowiązek okresowego poboru próbek oczyszczonych ścieków. Częstotliwość będzie zależała od ilości użytkowników. Przepisy przewidują, że im większe obciążenie oczyszczalni, tym więcej próbek trzeba pobierać w ciągu roku. Liczba wymaganych próbek waha się od 4 do 24. Badanie jakości oczyszczonych ścieków jest dość kosztowne, wynosi ok. 150-300 złotych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest idealną alternatywą dla zbiorników bezodpływowych. Na korzyści ekonomiczne należy jednak poczekać kilka lat. Decydując się na taką inwestycję warto wybrać urządzenie, które posiada znak CE oraz jest zgodne z normą EN-PN12566-3. Jedynie wysokiej jakości urządzenia będą spełniały wymogi prawne oraz będą działać przez wiele lat. Takie zmiany na pewno spowodują, że drenażówki powoli zostaną wyparte przez bardziej zaawansowane technologicznie oczyszczalnie biologiczne. 

 

Oferta na oczyszczalnie

Powiązane produkty

Oczyszczalnia biologiczna ZBB

 • Biologiczna oczyszczalnia ścieków 
 • Działająca w oparciu o osad czynny i złoże fluidalne
 • Modele od 6 do 50 osób
star_border star_border star_border star_border star_border
0 Recenzji 
Cena
14 993,70 zł
12 190,00 zł netto

Oczyszczalnia biologiczna ZBS

 • Biologiczna oczyszczania ścieków
 • Działająca w oparciu o osad czynny
 • Do wyboru model dla 4 lub 6 lub 10 osób
star star star star star
1 Recenzji 
Cena
11 668,27 zł Cena podstawowa 13 259,40 zł
9 486,40 zł netto

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz