TERMINAL DHL, PŁASZEWKO K/SŁUPSKA

Zagospodarowanie wody deszczowej w DHL Płaszewko

Oddany do użytku w drugiej połowie 2018 roku terminal DHL powstał na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej miasta Słupsk w Płaszewku. Obiekt został wyposażony w system gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej m.in. na cele spłukiwania toalet. DHL Parcel od wielu lat skutecznie realizuje swoją politykę GOGREEN. W związku z szeroko zakrojonym planem rozwoju firmy na terenie kraju powstanie wiele kolejnych inwestycji o podobnym charakterze.

O zastosowanej centrali w obiekcie

W obiekcie wykorzystano dostarczoną przez firmę Aquatechnika centralę deszczową z pompą wspomagającą Aquamatic Industrial 80 H 9-70. Urządzenie, dzięki zainstalowanej w zbiorniku wody deszczowej hydrostatycznej sondzie poziomu, rozpoznaje poziom wody deszczowej w zbiorniku podziemnym, a w razie jej braku uruchamia zasilanie wodą wodociągową. Czujnik ciśnienia w instalacji informuje o jego spadku, uruchamiając tym samym jedną lub, w razie dużego zużycia, obie pompy ciśnieniowe. Po ustabilizowaniu ciśnienia w instalacji pompy zostają wyłączone. Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu jednej z pomp, sterownik co 24h zmienia kolejność ich uruchamiania. Dodatkowo, w celu zmniejszenia częstotliwości włączania pomp, zamontowano naczynie przeponowe o pojemności 100l, które podtrzymuje ciśnienie.Centrala deszczowa w obiekcie przemysłowym DHL Płaszewko

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz