Formularze doborów

 

Formularz doboru systemu zagospodarowania wody deszczowej

 
Proponowany przez nas formularz pełni funkcję pomocniczą przy doborze odpowiedniego zestawu zagospodarowania wody deszczowej. Podczas planowania inwestycji musimy mieć na uwadze warunki gruntowe, które panują na działce. Gdy występują grunty przepuszczalne np. piaski, wodę można rozsączyć na terenie naszej posesji. W przypadku występowania gruntów ciężkich np. gliny, wówczas wodę deszczową winniśmy odprowadzić do pobliskiego rowu melioracyjnego. Podstawową informacją jest decyzja gdzie będziemy wykorzystywać zgromadzoną wodę deszczową. Czy będzie ona wykorzystywana w ogrodzie (podlewanie roślin) czy będzie to system zasilający zarówno ogrodowe jak i domowe pobory wody (WC, pralka). Podczas wypałniania formularzu prosimy o podanie rzetelnych informacji dotyczących odległości zbiornika od domu oraz powierzchni zlewni. Pytania zawarte w formularzu przygotowane są pod kątem rozpoznania każdego znaczącego parametru przy doborze. Podane przez Państwa dane posłużą do dobrania prawidłowo funkcjonującego systemu. 
 
 
 

Formularz doboru zagospodarowania wody deszczowej

 
 
 
Po uzupełnieniu formularza należy zapisać go pod nazwą "imię_nazwisko.pdf", a następnie przesłać go do nas drogą mailową na adres: kontakt@aquatechnika.com.pl W odpowiedzi otrzymacie Państwo indywidualną ofertę handlową, która będzie skierowana specjalnie dla Państwa. 
  

Formularz doboru przydomowej oczyszczalni ścieków

 
Proponowany przez nas formularz pełni funkcję pomocniczą przy doborze odpowiedniego systemu oczyszczania ścieków. Podczas planowania inwestycji musimy się zastanowić jaki rodzaj oczyszczalni nas interesuje czy będzie to oczyszczalnia drenażowa czy może oczyszczalnia biologiczna. Bardzo ważna jest informacja odnośnie warunków wodno-gruntowych panujących na Państwa działce. Poziom wody gruntowej oraz rodzaj gruntu często determinuje rodzaj oczyszczalni. Ważnym wariantem podczas doboru systemu oczyszczania ścieków jest liczba użytkowników oraz powierzchnia działki. Podczas wypełniania formularzu prosimy o podanie rzetelnych informacji dotyczących liczby użytkowników oraz warunków wodno gruntowych panujących na działce. Pytania zawarte w formularzu przygotwane są pod kątem rozpoznania każdego znaczącego parametru przy doborze. Podane przez Państwa dane posłużą do dobrania prawidłowo funkcjonującego systemu.  
 
 
 

Formularz doboru przydomowej oczyszczalni ścieków

 
 
 
Po uzupełnieniu formularza należy zapisać go pod nazwą "imię_nazwisko.pdf", a następnie przesłać go do nas drogą mailową na adres: kontakt@aquatechnika.com.pl W odpowiedzi otrzymacie Państwo indywidualną ofertę handlową, która będzie skierowana specjalnie dla Państwa.