Formularze do doboru systemów

 

Formularz doboru systemu zagospodarowania wody deszczowej

Proponowany przez nas formularz pełni funkcję pomocniczą przy doborze odpowiedniego zestawu zagospodarowania wody deszczowej. Podczas planowania inwestycji musimy mieć na uwadze warunki gruntowe, które panują na działce. Gdy występują grunty przepuszczalne np. piaski, wodę można rozsączyć na terenie naszej posesji. W przypadku występowania gruntów ciężkich np. gliny, wówczas wodę deszczową winniśmy odprowadzić do pobliskiego rowu melioracyjnego. Podstawową informacją jest decyzja gdzie będziemy wykorzystywać zgromadzoną wodę deszczową. Czy będzie ona wykorzystywana w ogrodzie (podlewanie roślin) czy będzie to system zasilający zarówno ogrodowe jak i domowe pobory wody (WC, pralka). Podczas wypełniania formularzu prosimy o podanie rzetelnych informacji dotyczących odległości zbiornika od domu oraz powierzchni zlewni. Pytania zawarte w formularzu przygotowane są pod kątem rozpoznania każdego znaczącego parametru przy doborze. Podane przez Państwa dane posłużą do dobrania prawidłowo funkcjonującego systemu. 

 Formularz doboru zagospodarowania wody deszczowej (POBIERZ)

Po uzupełnieniu formularza należy zapisać go pod nazwą "imię_nazwisko.pdf", a następnie przesłać go do nas drogą mailową na adres: kontakt@aquatechnika.com.pl W odpowiedzi otrzymacie Państwo indywidualną ofertę handlową, która będzie skierowana specjalnie dla Państwa. 

Formularz doboru przydomowej oczyszczalni ścieków

Proponowany przez nas formularz pełni funkcję pomocniczą przy doborze odpowiedniego systemu oczyszczania ścieków. Podczas planowania inwestycji musimy się zastanowić jaki rodzaj oczyszczalni nas interesuje czy będzie to oczyszczalnia drenażowa czy może oczyszczalnia biologiczna. Bardzo ważna jest informacja odnośnie warunków wodno-gruntowych panujących na Państwa działce. Poziom wody gruntowej oraz rodzaj gruntu często determinuje rodzaj oczyszczalni. Ważnym wariantem podczas doboru systemu oczyszczania ścieków jest liczba użytkowników oraz powierzchnia działki. Podczas wypełniania formularzu prosimy o podanie rzetelnych informacji dotyczących liczby użytkowników oraz warunków wodno gruntowych panujących na działce. Pytania zawarte w formularzu przygotowane są pod kątem rozpoznania każdego znaczącego parametru przy doborze. Podane przez Państwa dane posłużą do dobrania prawidłowo funkcjonującego systemu.  

Formularz doboru przydomowej oczyszczalni ścieków (POBIERZ)

Po uzupełnieniu formularza należy zapisać go pod nazwą "imię_nazwisko.pdf", a następnie przesłać go do nas drogą mailową na adres: kontakt@aquatechnika.com.pl W odpowiedzi otrzymacie Państwo indywidualną ofertę handlową, która będzie skierowana specjalnie dla Państwa.

Formularz doboru pompy zatapialnej

Proponowany przez nas formularz pełni funkcję pomocniczą przy doborze odpowiedniej pompy zatapialnej. Podczas planowania instalacji pompy musimy poznać jej parametry hydrauliczne. Bardzo ważna jest dla nas informacja odnośnie wymagań wydajności pompy oraz oczekiwanej wysokości podnoszenia cieczy. Ważnym wariantem podczas doboru pompy zatapialnej jest również odległość tłoczenia cieczy w poziomie od pompy do wylotu cieczy, średnica wewnętrzna rury tłocznej oraz jej rodzaj. Podczas wypełniania formularzu prosimy o podanie informacji dotyczących rodzaju silnika oraz innych wg Państwa przydatnych wiadomości pozwalających na jeszcze lepsze doprecyzowanie właściwości pompy. Pytania zawarte w formularzu przygotowane są pod kątem rozpoznania każdego znaczącego parametru przy doborze. Podane przez Państwa dane posłużą do dobrania prawidłowo funkcjonującej pompy zatapialnej.  

 Formularz doboru pompy zatapialnej  (POBIERZ)

Po uzupełnieniu formularza należy zapisać go pod nazwą "imię_nazwisko.pdf", a następnie przesłać go do nas drogą mailową na adres: kontakt@aquatechnika.com.pl W odpowiedzi otrzymacie Państwo indywidualną ofertę handlową, która będzie skierowana specjalnie dla Państwa.

Formularz doboru pompy hydroforowej

Proponowany przez nas formularz pełni funkcję pomocniczą przy doborze odpowiedniej pompy hydroforowej. Podczas planowania instalacji pompy musimy poznać jej parametry hydrauliczne. Bardzo ważna jest dla nas informacja odnośnie maksymalnego zapotrzebowania na wodę do celów domowych oraz oczekiwanego iśnienia na wyjściu z pompy. Ważnym wariantem podczas doboru pompy hydroforowej jest również przeznaczenie pompy do podlewania. Podczas wypełniania formularzu prosimy o podanie informacji dotyczących głębokości, na której znajduje się najniżesze lustro wody. Pytania zawarte w formularzu przygotwane są pod kątem rozpoznania każdego znaczącego parametru przy doborze. Podane przez Państwa dane posłużą do dobrania prawidłowo funkcjonującej pompy hydroforowej. 

Formularz doboru pompy hydroforowej (POBIERZ)

Po uzupełnieniu formularza należy zapisać go pod nazwą "imię_nazwisko.pdf", a następnie przesłać go do nas drogą mailową na adres: kontakt@aquatechnika.com.pl W odpowiedzi otrzymacie Państwo indywidualną ofertę handlową, która będzie skierowana specjalnie dla Państwa

Formularz doboru przepompowni

 Proponowany przez nas formularz pełni funkcję pomocniczą przy doborze odpowiedniej przepompowni. Podczas planowania instalacji przepompowni musimy poznać jej miejsce zastosowania, zabudowy oraz ilość urządzeń sanitarnych. Bardzo ważna jest dla nas informacja odnośnie głębokości posadowienia rury dolotowej (dolna krawędź) oraz jej średnicę. Ważnym wariantem podczas doboru przepompowni jest również podanie informacji na temat przepompowywanych rodzajów ścieków oraz odwodnienia powierzchni. Podczas wypełniania formularzu prosimy o podanie informacji dotyczących ogólnych parametrów hydraulicznych przepompowni. Pytania zawarte w formularzu przygotowane są pod kątem rozpoznania każdego znaczącego parametru przy doborze. Podane przez Państwa dane posłużą do dobrania prawidłowo funkcjonującej przepompowni. 

Formularz doboru przepompowni (POBIERZ)

Po uzupełnieniu formularza należy zapisać go pod nazwą "imię_nazwisko.pdf", a następnie przesłać go do nas drogą mailową na adres: kontakt@aquatechnika.com.pl W odpowiedzi otrzymacie Państwo indywidualną ofertę handlową, która będzie skierowana specjalnie dla Państwa.

Formularz doboru separatora tłuszczu

Proponowany przez nas formularz pełni funkcję pomocniczą przy doborze odpowiedniego separatora tłuszczu. Podczas planowania instalacji separatora tłuszczu musimy poznać miejsce jego zastosowania, czasu pracy oraz maksymalniej ilosści ścieków Qs. Bardzo ważna jest dla nas informacja odnośnie średniej ilości produktowych dziennie ciepłych porcji posiłków. Ważnym wariantem podczas doboru separatora tłuszczu jest ilość urządzeń oraz punktów czerpalnych. Pytania zawarte w formularzu przygotwane są pod kątem rozpoznania każdego znaczącego parametru przy doborze. Podane przez Państwa dane posłużą do dobrania prawidłowo funkcjonującego separatora tłuszczu. 

Formularz doboru separatora tłuszczu (POBIERZ)

Po uzupełnieniu formularza należy zapisać go pod nazwą "imię_nazwisko.pdf", a następnie przesłać go do nas drogą mailową na adres: kontakt@aquatechnika.com.pl W odpowiedzi otrzymacie Państwo indywidualną ofertę handlową, która będzie skierowana specjalnie dla Państwa.

Formularz doboru separatora skrobi

Proponowany przez nas formularz pełni funkcję pomocniczą przy doborze odpowiedniego separatora skrobi. Podczas planowania instalacji separatora skrobi musimy poznać informacje dotyczące ilości maszyn do obierania oraz ilości powstających odpadów z maszyn. Bardzo ważna jest dla nas informacja odnośnie średniej ilości produkowanych dziennie ciepłych porcji posiłków. Pytania zawarte w formularzu przygotowane są pod kątem rozpoznania każdego znaczącego parametru przy doborze. Podane przez Państwa dane posłużą do dobrania prawidłowo funkcjonującego separatora skrobi. 

Formularz doboru separatora skrobi (POBIERZ)

Po uzupełnieniu formularza należy zapisać go pod nazwą "imię_nazwisko.pdf", a następnie przesłać go do nas drogą mailową na adres: kontakt@aquatechnika.com.pl W odpowiedzi otrzymacie Państwo indywidualną ofertę handlową, która będzie skierowana specjalnie dla Państwa.

Formularz doboru systemu Retrofit

Proponowany przez nas formularz pełni funkcję pomocniczą przy doborze odpowiedniego systemu wspomagającego pracę systemu Solido Smart Retrofit. Podczas planowania instalacji systemu Retrofit musimy poznać informacje dotyczące informacji dotyczących użytkowanych obiektów oraz planowanego sposobu odprowadzenia ścieków ze zbiornika. Bardzo ważna jest dla nas informacja odnośnie docelowych wymiarów zbiornika. Pytania zawarte w formularzu przygotowane są pod kątem rozpoznania każdego znaczącego parametru przy doborze. Podane przez Państwa dane posłużą do dobrania prawidłowo funkcjonującego systemu Retrofit. 

Formularz doboru systemu Retrofit (POBIERZ)

Po uzupełnieniu formularza należy zapisać go pod nazwą "imię_nazwisko.pdf", a następnie przesłać go do nas drogą mailową na adres: kontakt@aquatechnika.com.pl W odpowiedzi otrzymacie Państwo indywidualną ofertę handlową, która będzie skierowana specjalnie dla Państwa.