Dostawa - zwroty -reklamacje

Formy dostawy

 • Przesyłki standardowe – czyli przesyłki, których wymiary oraz waga nie przekracza parametrów granicznych określonych przez firmę kurierską DHL, UPS, DPD, F-EX  zgodnie z cennikiem i regulaminem na stronie operatora,

 • Przesyłki wielkogabarytowe – Koszty przesyłki towarów wielkogabarytowych, takich jak : przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy gospodarowania wody deszczowej, wielkogabarytowe pojemniki magazynowe, separatory itp., będą wyceniane indywidualnie i umieszczane w e-mailu zawierającym kompletne zamówienie kupującego w celu jego ostatecznego potwierdzenia. W przypadku przesyłek standardowych koszty przesyłki będą automatycznie pojawiały się w „koszyku” zamówień, natomiast w przypadku przesyłek wielkogabarytowych Kupujący będzie poinformowany w chwili przesłania wiadomości e-mail na podany e-mail Kupującego w celu jego ostatecznego zatwierdzenia. Sprzedający do każdej transakcji wystawia potwierdzenie w postaci faktury VAT przesłanej elektronicznie na e-mail kupującego. W przypadku dostaw rozwiązań wielkogabarytowych rozładunek leży po stronie zamawiającego - firmy spedycyjne nie mają obowiązku realizować rozładunku towaru.

Realizacja zamówienia

 • Realizacja zamówienia za pośrednictwem mechanizmu „Dodaj do koszyka” oraz „zamówienia poprzez e-mail” rozpoczyna się od daty płatność.

 • Datą płatności jest dzień zaksięgowania określonych w zamówieniu środków pieniężnych na koncie Sprzedającego.

 • Przelew należy dokonać najpóźniej po upływie 3 dni od potwierdzonego zamówienia na rachunek bankowy Sprzedającego.

 • Kupujący, odbierając przesyłkę w obecności kuriera, jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem, przesłanym na e-maila podanego przez Kupującego, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w późniejszym czasie.

 • Sprzedający wskazuje, iż potwierdzeniem realizacji zamówienia, a tym samym dowodem zakupu, będzie doręczona Kupującemu faktura VAT w wersji elektronicznej na e-mail podany przez Kupującego.

Reklamacje i Zwroty

 • Reklamacje Kupujący składa zgodnie z zasadami podanymi na karcie gwarancyjnej. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się ze Sprzedającym. Aby reklamacja była rozpatrzona należy podać imię i nazwisko kupującego , nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktura VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

 • Uszkodzenia powstałe podczas dostawy towaru należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze Sprzedającym. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzonej przesyłki powstałych podczas transportu jest sporządzenie w obecności pracownika firmy dostarczającej przesyłkę „ protokołu szkody”.

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny mają klienci będący konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Zwroty należy kierować na adres magazynu sprzedającego z dopiskiem „zwrot” oraz wypełnić formularz o odstąpieniu od umowy – adres magazynu należny uzgodnić ze sprzedawcą sklepu. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący.

 • Sprzedający po otrzymaniu i zweryfikowaniu z wynikiem pozytywnym zawracanych produktów prześle do kupującego dokument korygujący na zwrócone produkty, celem potwierdzenia. 

 • Po otrzymaniu potwierdzenia (kopii dokumentu), sprzedający dokona zwrotu ceny produktów na podany przez kupującego rachunek bankowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru i odpowiedniej dokumentacji. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy. 

Actions-mail-mark-task-icon.png