Dostawa i zwroty:

Formy dostawy:

  • Przesyłki standardowe – czyli przesyłki, których wymiary oraz waga nie przekracza parametrów granicznych określonych przez firmę kurierską DHL, UPS, OPEK, K-EX  zgodnie z cennikiem na stronie operatora.

  • Przesyłki wielkogabarytowe – Koszty przesyłki towarów wielkogabarytowych, takich jak : przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy gospodarowania wody deszczowej, wielkogabarytowe pojemniki magazynowe, separatory itp., będą wyceniane indywidualnie i umieszczane w e-mailu zawierającym kompletne zamówienie kupującego w celu jego ostatecznego potwierdzenia. W przypadku przesyłek standardowych koszty przesyłki będą automatycznie pojawiały się w „koszyku” zamówień, natomiast w przypadku przesyłek wielkogabarytowych Kupujący będzie poinformowany w chwili przesłania wiadomości e-mail na podany e-mail Kupującego w celu jego ostatecznego zatwierdzenia. Sprzedający do każdej transakcji wystawia potwierdzenie w postaci faktury VAT przesłanej elektronicznie na e-mail kupującego. W przypadku dostaw rozwiązań wielkogabarytowych rozładunek leży po stronie zamawiającego - firmy spedycyjne nie mają obowiązku realizować rozładunku towaru.

Realizacja zamówienia

  • Realizacja zamówienia za pośrednictwem mechanizmu „Dodaj do koszyka” oraz „zamówienia poprzez e-mail” rozpoczyna się od daty płatność.
  • Datą płatności jest dzień zaksięgowania określonych w zamówieniu środków pieniężnych na koncie Sprzedającego.
  • Przelew należy dokonać najpóźniej po upływie 3 dni od potwierdzonego zamówienia na rachunek bankowy Sprzedającego.
  • Kupujący, odbierając przesyłkę w obecności kuriera, jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem, przesłanym na e-maila podanego przez Kupującego, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w późniejszym czasie.
  • Sprzedający wskazuje, iż potwierdzeniem realizacji zamówienia, a tym samym dowodem zakupu, będzie doręczona Kupującemu faktura VAT w wersji elektronicznej na e-mail podany przez Kupującego.

Reklamacje i Zwroty

  • Reklamacje Kupujący składa zgodnie z zasadami podanymi na karcie gwarancyjnej. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się ze Sprzedającym. Aby reklamacja była rozpatrzona należy podać imię i nazwisko kupującego , nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktura VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
  • Uszkodzenia powstałe podczas dostawy towaru należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze Sprzedającym. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzonej przesyłki powstałych podczas transportu jest sporządzenie w obecności pracownika firmy dostarczającej przesyłkę „ protokołu szkody”.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny mają klienci będący konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Zwroty należy kierować na adres magazynu sprzedającego z dopiskiem „zwrot” oraz wypełnić formularz o odstąpieniu od umowy – adres magazynu należny uzgodnić ze sprzedawcą sklepu. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący.
  • Sprzedający po otrzymaniu i zweryfikowaniu z wynikiem pozytywnym zawracanych produktów prześle do kupującego dokument korygujący na zwrócone produkty, celem potwierdzenia. 
  • Po otrzymaniu potwierdzenia (kopii dokumentu), sprzedający dokona zwrotu ceny produktów na podany przez kupującego rachunek bankowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru i odpowiedniej dokumentacji. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy. 


 Formularz zwrotu - (kliknij, aby pobrać formularz)

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.  

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć