BRANŻA WOD-KAN OSTRZEGA: CENY WODY WZROSNĄ NAWET O 20%

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie apeluje do Ministra Środowiska o powrót do dotychczasowego sposobu naliczania opłat za pobór wody dla celów zaopatrzenia ludności, a także o zmianę terminu wejścia w życie ustawy Prawo wodne.

2405_une.jpg

Zmiany stawek opłat za korzystanie ze środowiska przewidziane w projekcie Prawa wodnego spowodują drastyczny wzrost kosztów przedsiębiorstw wod-kan, a w efekcie kilkunastoprocentowe podwyżki cen wody – alarmuje Izba. Obecnie średnia stawka opłaty za pobór wody podziemnej dostarczanej do spożycia przez ludzi wynosi ok. 0,07 zł/m3. Po zmianach wyniesie ona średnio 0,49 zł/m3, a w największych miastach nawet 0,70 zł/m3. Dla przedsiębiorstw wodociągowych oznacza to wzrost opłaty środowiskowej o 700%, dla największych z nich - nawet o 1000%. W cenie wody (średnia cena to 3-4 zł netto za 1 m3) dostarczanej do odbiorców w Polsce zawarte będzie zatem od kilkunastu do dwudziestu kilku procent opłaty środowiskowej.

Najwięcej zapłacą mieszkańcy dużych miast

"Zaskakujący jest fakt, iż dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ministerstwo Środowiska proponuje nie tak jak dotychczas, preferencyjne stawki, lecz identyczne opłaty jak dla wody wykorzystywanej w przemyśle (np. górnictwo, produkcja skór i wyrobów ze skór, wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej)" – czytamy w komunikacie IGWP. Izba zwraca także uwagę na obciążenie najwyższym podatkiem ekologicznym mieszkańców dużych miast, korzystających z rozległych wodociągów, podczas gdy osoby mające własne, małe ujęcie wody, będą z tej opłaty zwolnione...

 

Więcej informacji: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Branza-wod-kan-ceny-wody-moga-wzrosnac-20-proc-2405.html

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz