DOTACJA NA DESZCZÓWKĘ GMINA DOPIEWO 2022

Dotacja na deszczówkę Gmina Dopiewo 2022 

Ruszyła trzecia edycja programu dotacji na retencję wód opadowych dla mieszkańców. Pula środków, które zostały przeznaczone na ten cel wyniosła w 2022 r. 200 tys. zł. Liczba wniosków co roku sukcesywnie wzrasta. Program dofinansowań cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców.

Władze miasta przyjmowały wnioski od 31.05 - 14.06.2022 r. Wysokość dopłaty wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 4 tys. zł.

Zadanie, które podlegają dotacji

Dopłata może zostać wykorzystana na realizację:

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów z tytułu zakupu urządzeń i materiałów, które poniesiono przed datą akceptacji wniosku. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Beneficjentami dotacji mogą być podmioty, mające prawo do nieruchomości, które wynika z:

  • prawa własności,
  • prawa użytkowania wieczystego,
  • ograniczonego prawa rzeczowego,
  • trwałego zarządu,
  • stosunku zobowiązaniowego
  • są posiadaczami samoistnymi nieruchomości
Procedura składania wniosków 

Wnioski należało składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Gminy Dopiewo.

Adres:
 ul. Leśna 1 c
62-070 Dopiewo
Oprócz tego wnioski były przyjmowane w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP. 

Więcej informacji uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy pod nr tel.: 61 890 63 96 . Prosimy dzwonić pod ten numer, gdyż wszystkimi sprawami związanymi z dotacjami zajmują się władze miasta. Ten artykuł ma jedynie charakter informacyjny o dofinansowaniach do deszczówki. Więcej informacji oraz wzory wymaganych dokumentów otrzymacie Państwo na stronie Gminy.

Na stronie naszego sklepu znajduje się wiele rozwiązań systemów zagospodarowania wody deszczowej. Szeroka gama produktów umożliwia dobór rozwiązań pod indywidualne potrzeby klientów. Zapraszamy!

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz