DOTACJA NA DESZCZÓWKĘ - WARSZAWA CHWYTA WODĘ

Dotacja na deszczówkę "Warszawa chwyta wodę"


W stolicy wystartował program „Warszawski program ochrony zasobów wody” pod hasłem „Warszawa chwyta wodę”. Do korzystania z niego zachęca Justyna Glusman, Dyrektorka Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy -„W zeszłym roku uruchomiliśmy nowe dotacje na urządzenia małej retencji, czyli instalacje, pomagające łapać deszcz. Tak zebraną wodę można wykorzystać na przykład do podlewania ogródka. Adaptujemy się do zmian klimatycznych. Im więcej wody uda nam się zatrzymać w mieście, tym skutki susz będą mniej odczuwalne”.

Termin składania wniosków dla osób planujących realizację inwestycji w 2022 r. ustalono od 1 września 2021 r. do 31 marca 2022 r. (za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miasta Warszawy).

Zgodnie z regulaminem programu dotację można otrzymać na budowę urządzeń służących gromadzeniu wody opadowej i roztopowej. Refundacji podlegają:

  • urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje posadowione w gruncie, umożliwiające czasowe gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne),
  • zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub poziemne, poprzez które woda nie przenika do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na instalacji odprowadzania wody deszczowej lub w postaci oczek wodnych).

Jeśli złożony wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony można otrzymać:

  • do 4 000 zł (dotacja dla osób fizycznych oraz mieszkańców, prowadzących działalność gospodarczą),
  • do 10 000 zł (pozostali wnioskodawcy niezaliczani do sektora finansów publicznych),
  • do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dla jednostek sektora budżetowego, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

Wnioski o uzyskanie dotacji oraz więcej informacji na temat aktualizacji dot. Warszawskiego programu znajdą Państwo tutaj.

Powiązane produkty

star star star star star
4 Recenzji 

SYSTEM ZBIERANIA DESZCZÓWKI DROP WATER RAIN

  • Zbiornik na deszczówkę z pompą, filtrem i poborem wody (skrzynka ogrodowa bądź pobór w pokrywie)
  • Automatyczna pompa zatapialna - Auto włącz/wyłącz
  • Pojemności zbiorników od 2000l do 5000l
Cena
3 765,56 zł Cena podstawowa 4 093,00 zł
3 061,43 zł netto

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz