GDYNIA DOTACJA NA DESZCZÓWKĘ W 2022

Gdynia dotacja na deszczówkę w 2022

Urząd Miasta Gdynia jest pionierem w rozwoju programu dofinansowania do małej retencji w Polsce. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym. Dlatego też dotacja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta. Zwłaszcza w kontekście niejasności stanowiska NFOŚiGW w sprawie kolejnej edycji programu Moja Woda 2022. Decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż rozpatrywane są do wyczerpania środków finansowych w danym roku. Po wyczerpaniu środków wnioski przechodzą na kolejny rok i są następnie procedowane. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie urzędu miasta. 

Wysokość dofinansowania wynosi 80% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych wykonanej inwestycji. Łączna wartość przyznanej dotacji nie może przekroczyć
10 000 zł.

W ramach dotacji możliwym jest uzyskanie zwrotu kosztów za:

  • Wykonania projektu zagospodarowania, gromadzenia i wykorzystywania deszczówki,
  • Zakup wraz z montażem urządzeń (donice, rury spustowe, przelewowe, drenażowe, elementy studni chłonnej),
  • Wykonanie prac ziemnych.
Zadania, które podlegają dofinansowaniu

Wnioski na dofinansowanie do deszczówki można składać na budowę i montaż:

Kto może ubiegać się o dotację?

Urząd Miasta Gdynia udziela dotacji na małą retencję:

  • Osobom fizycznym,
  • Osobom prawnym,
  • Wspólnotom mieszkaniowym,
  • Przedsiębiorcom.
Procedura składania wniosków

Wnioski należy złożyć w formie papierowej osobiście w:

Wydziale Środowiska Referat Ekorozwoju — ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, nr pokoju: 515 (w dni powszednie od 8:00 do 16:00).

Istnieje również możliwość przesłania ich pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Więcej informacji otrzymacie Państwo w Urzędzie Miasta Gdynia pod nr tel.: 58 668-84-73 lub 58 668-84-80. Prosimy dzwonić pod te numery, gdyż wszystkimi sprawami związanymi z dotacjami zajmują się władze miasta. Ten artykuł ma jedynie charakter informacyjny o dofinansowaniach do deszczówki. 

Na stronie naszego sklepu znajduje się wiele rozwiązań systemów zagospodarowania wody deszczowej. Szeroka gama produktów umożliwia dobór rozwiązań pod indywidualne potrzeby klientów. Zapraszamy!

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz