MOJA WODA, DOFINANSOWANIE NA DESZCZÓWKĘ - NIE CZEKAJ

Moja Woda - dotacja na deszczówkę

Od 1 lipca można wysłać wniosek do programu dofinansowującego " Moja Woda"  aby uzyskać  dotacje na koszty kwalifikowane związane ze wstępną retencją wody deszczówki na swojej posesji. Beneficjent może uzyskać maksymalnie do 5 tyś złotych , a 80 % kosztów kwalifikowanych aby zakupić  i zamontować zbiorniki na deszczówkę, podziemne i naziemne w tym dekoracyjne. 

Cel programu Moja Woda

Celem programu jest ochrona zasobów wody  poprzez zwiększenie retencji deszczówki na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody deszczowej, w tym dzięki rozwojowi infrastruktury zagospodarowania deszczówki.

Koszty kwalifikowane


Za koszty kwalifikowane brane jest pod uwagę zakup i  montaż instalacji zagospodarowania wody deszczowej , takich jak:

- zbieracze deszczówki, połączenia zbieracza ze zbiornikiem, osadniki podrynnowe, rury liczone od rury spustowej rynny prowadzące do zbiorników podziemnych, wpusty do zbiornika nadziemnego; podziemnego, szczelnego lub infiltracyjnego,

-instalacje pozwalające na rozsączanie wody do gruntu, czyli studnie chłonne, skrzynki rozsączające, tunele drenarskie, tunele chłonne,

- zbiorniki na deszczówkę nadziemne 1000 l (min 2 szt.), zbiorniki na deszczówkę podziemne od 2 m3,

- elementy do wykorzystania zatrzymanej wody deszczowej, czyli pompy, centrale deszczowe, filtry narurowe, punkty poboru wody, skrzynki ogrodowe, węże ogrodowe itp, pozwalających na zagospodarowanie deszczówki na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Dokumentem rozliczeniowym koniecznie musi być faktura VAT  wystawiona na dane osoby fizycznej ( tzw. faktura do paragonu) lub rachunek.

Okres kwalifikowalności oraz termin składania wnioskówDofinansowanie mogą obejmować wydatki na zagospodarowanie wody deszczowej. Okres kwalifikacji kosztów obejmuje okres  od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. Warunkiem dofinansowania przedsięwzięcia jest nie korzystanie z innego dofinansowania oraz jego co najmniej 3 letnia trwałość. Składanie wniosków rozpoczyna się od 1.07.2020 r. w oddziałach Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) , jest ich 16 w kraju, które będą prowadzić  nabór w trybie ciągłym.

Beneficjenci
Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda

Więcej informacji na temat warunków dofinansowania można uzyskać na stronie NFOŚiGW - Więcej.

Powiązane produkty

ZBIORNIK AMFORA

  • Zbiornik na deszczówkę do ogrodu
  • Ozdobne zbiorniki na wodę deszczową, pojemność 300 i 500 l
  • Stylizowany na starożytną glinianą Amforę 
Cena
984,00 zł
800,00 zł netto

Komentarze (1)

    • bogdan
    • 2020-09-17 07:03:14
    Bardzo pomocna lektura. Dziękuję.

Nowy komentarz