OSTRÓW ŁAPIE DESZCZ PONOWNIE W 2024

Ostrów Łapie deszcz w 2024 r. - dotacja rusza ponownie

Mieszkańcy Ostrowa ponownie mogą liczyć na wsparcie od władz swojego miasta. Program Ostrów Łapie Deszcz działa od 2020 r. Na temat kolejnej edycji dofinansowania na deszczówkę wypowiedziała się pani prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek:

"Już blisko 600 tys. zł wsparcia przekazaliśmy ostrowskim łapaczom deszczu. W tym roku zabezpieczyliśmy 100 tys. zł. Program cieszy się dużą popularnością od samego początku. Mieszkańcy chcą zbierać i wykorzystywać wodę opadową. Natomiast my, jako samorząd, chcemy pomagać w tych działaniach i wyznaczać pozytywne trendy oszczędzania wody pitnej. Do tej pory dzięki programowi powstało w naszym mieście ponad pół tysiąca zbiorników"

Celem programu dotacji jest zachęcenie mieszkańców do efektywnego gospodarowania deszczówką. Retencja deszczówki zmniejsza ryzyko podtopień, a także suszy. Oprócz tego zmniejszenie również wykorzystania wody pitnej.

Nabór wniosków trwa od dnia 01.02.24 r. do 29.02.24 r. Mieszkaniec, który zdecyduje się na zbiornik naziemny na deszczówkę do 500 l, może uzyskać 500 zł dopłaty. W przypadku większych pojemności to 1000 zł. Na zbiornik podziemny można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 2000 zł. 
Zbiornik na deszczówkę Maurano 300L
Beneficjenci:

  • Osoby fizyczne,
  • Osoby prawne,
  • Wspólnoty mieszkaniowe,
  • Przedsiębiorcy,
  • Jednostki sektora finansów publicznych: gminne lub powiatowe osoby prawne.
Koszty kwalifikowane dla programu "Ostrów Łapie Deszcz"

Dotacja jest kierowana na pokrycie kosztów koniecznych do realizacji zadania, czyli zakupu i montażu elementów zestawu do zbierania wody deszczowej (zbiorniki naziemne, dekoracyjne i podziemne). Nie uwzględnia się kosztów poniesionych na wykonanie dokumentacji, pokrycia remontu istniejącego systemu, zakupu i montażu rynien. 
Zbiornik podziemny na deszczówkę Flat Bolt
Procedura składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami można składać:

  • Osobiście w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim: al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski),

  • Pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (al. Powstańców Wielkopolskich, 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski),
  • Elektronicznie przez skrzynkę podawczą ePUAP:  https://umostrow.epuap.online/.
Wszelkie pytania prosimy kierować do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 58 22 436 lub 62 58 22 433, e-mail: rgo@umostrow.pl. Niniejszy wpis ma jedynie charakter informacyjny, nie odpowiadamy za postanowienia podmiotu odpowiedzialnego za realizacje projektu.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz