BADANIE PRZEPUSZCZALNOŚCI GRUNTU

Badanie przepuszczalności gruntu - test perkolacyjny

 

Najłatwiejszą metodą zagospodarowania wody oczyszczonej z oczyszczalni lub przelewu awaryjnego ze zbiornika na deszczówkę jest rozsączenie wody w gruncie na terenie inwestycji. Jednak aby system infiltracyjny działał bez zarzutu należy zbadać właściwości geologiczne gruntu. W celu określenia przepuszczalności gruntu, czyli zdolności gruntu do przesiąkania wody, wykonuje się tzw. test perkolacyjny. Test perkolacyjny jest badaniem gruntu określającym możliwość zastosowania systemu rozsączającego lub danego typu oczyszczalni ścieków.

 

Test perkolacyjny w gruncie

 

Test perkolacyjny wstępny przeprowadza się w następujący sposób:

  1. Należy wykonać wykop testowy do głębokości na jakiej będzie znajdować się projektowany drenaż.
  2. Następnie w dnie powinno się sporządzić wykop o wymiarach około 300 x 300 i głębokości 150 mm. Z wykopu powinna zostać usunięta cała luźna ziemia. Ściany wykopu nie powinny być równe ani wygładzone. Szerokość w górnej części wykopu nie powinna być większa niż 30 cm, a szerokość dolnej części powinna być większa niż 10 cm.
  3. Przed przystąpieniem do pomiaru dół należy nawilżyć. Ilość wody niezbędnej do tego celu zależy od rodzaju gleby i pory roku. Wykop testowy należy zalać wodą i utrzymywać go w tym stanie przez 4-24 godziny do momentu aż woda w wykopie nie wsiąknie w czasie krótszym niż 10 minut.
  4. Do dołka należy wlać 12,5 l wody. Głębokość wody w dołku wyniesie wówczas około 139 mm. W tym momencie należy uruchomić stoper i mierzyć czas t (do całkowitego wsiąknięcia wody) w ścianki boczne i dno otworu. Można czekać do całkowitego wsiąknięcia wody lub jeżeli czas ten jest długi można wykorzystać pomierzony czas opadania zwierciadła wody w dołku o 10 mm. Klasę przepuszczalności gruntu określa się na podstawie współczynnika filtracji gruntu otrzymanego na podstawie zmierzonego czasu wsiąkania wody.
  5. Aby zweryfikować poprawność pomiaru i wyeliminować ewentualny błąd należy wykonać co najmniej 3 pomiary i obliczyć z nich średnią. Otrzymany wynik można porównać z poniższą tabelą.
 

 Tabela : Klasy przepuszczalności gruntu - kwalifikacja wstępna

Tabela : Klasy przepuszczalności gruntu- kwalifikacja wstępna

 

Do podziemnego rozsączania ścieków nadają się grunty B, C i D. Grunty klasy A wymagają zastosowania warstwy wspomagającej z gruntu klasy C. 

Do rozprowadzania wody deszczowej nadają się grunty A, B , C i D.

 Tabela : Klasyfikacja gruntów względem badania perkolacyjnego

 kryteria gruntu

 

Oferta na Oczyszczalnie Przydomowe

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz