DRENAŻOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - DANE TECHNICZNE

Drenażowe oczyszczalnie ścieków

 

W drenażowej oczyszczalni ścieki doprowadzone są do osadnika gnilnego rurą kanalizacyjną. W osadniku ścieki są podczyszczane w warunkach beztlenowych. Następnie ścieki wstępnie oczyszczone są równomiernie rozprowadzane za pośrednictwem studzienki rozdzielającej do nitek drenażowych. W rurach drenażowych zachodzi proces tlenowego oczyszczania ścieków, skąd unieszkodliwione ścieki mogą swobodnie przesiąkać do gruntu. Na końcu drenażu rozsączającego znajduje się studzienka zbiorcza, której zadaniem jest napowietrzenie wszystkich drenów. Więcej o rodzajach oczyszczalni ścieków przeczytasz tutaj.

W tabeli poniżej przedstawiono porównanie drenażowych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia drenażowa Gama Oczyszczalnia Drenażowa Eko Standard Water Eko Tunel Wobet-Hydret
 Oczyszczalnia Gama  Oczyszczalnia Eko Standard  Oczyszczalnia Water  Oczyszczalnia Eko Tunel  Oczyszczalnia WH
Gwarancja [lata] 10 10 5 10 3
Typ oczyszczalni Osadnik gnilny
jednokomorowy
Osadnik gnilny
jednokomorowy
Osadnik gnilny
dwukomorowy
Osadnik gnilny
jednokomorowy
Osadnik gnilny
jednokomorowy/dwukomorowy
RLM 2, 5, 7 4, 6 4, 6, 8, 10 4, 6 4, 5, 6, 7
Max. Przykrycie gruntem [m] 0,6 0,5 0,7 0,5 1
Posadowienie
w wodach gruntowych
NIE NIE NIE NIE TAK*
Posadowienie
w gruntach ciężkich
Wytyczne producenta* Wytyczne producenta* Wytyczne producenta* Wytyczne producenta* Wytyczne producenta*
Sposób rozsączania tradycyjny, tunelowy, pakietowy tradycyjny tradycyjny tunelowy tradycyjny

*  Należy zastosować odpowiednie przykrycie zbiornika gruntem zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji danego zbiornika. 

**  Dostępne są również zbiorniki dwu- i trzykomorowe

 

Montaż oczyszczalni drenażowych

Przy doborze oczyszczalni drenażowej należy przede wszystkim uwzględnić warunki wodno-gruntowe. Przy wysokim poziomie wód gruntowych nie jest możliwe rozsączanie oczyszczonych ścieków. Zbiorniki gnilne posiadają przygotowane standardowo wlot/wylot. W zależności od głębokości posadowienia zbiorników istnieje możliwość nadbudowy o różnych wysokościach. Instalacja zbiorników powinna być przeprowadzona zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta.

 

Prawidłowe użytkowanie oczyszczalni drenażowych

W prawidłowym funkcjonowaniu oczyszczalni niezbędne są biopreparaty oraz „ekologiczne” nawyki użytkowania, które nie mają negatywnego wpływu na florę bakteryjną. Więcej o biopreparatch przeczytasz tutaj. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące prawidłowego montażu, eksploatacji i konserwacji drenażowej przydomowej oczyszczalni ścieków dostępne są w artykule o ekspoatacji drenażowej oczyszczalni ścieków.

 

 

Powiązane produkty

Oczyszczalnia drenażowa Gama

  • Przydomowa drenażowa oczyszczalnia ścieków
  • Tradycyjna wersja drenażu
  • Modele dla 2 osób, 5 osób oraz 7 osób
star_border star_border star_border star_border star_border
0 Recenzji 
Cena
1 820,40 zł Cena podstawowa 2 275,50 zł
1 480,00 zł netto

Oczyszczalnia drenażowa Water

  • Drenażowa oczyszczalnia ścieków
  • Z drenażem tradycyjnym
  • Rozwiązania dla 4 lub 6 lub 8 lub 10 osób
star_border star_border star_border star_border star_border
0 Recenzji 
Cena
3 560,62 zł Cena podstawowa 3 956,25 zł
2 894,81 zł netto

Oczyszczalnia Water Tunel

  • Oczyszczalnia z tunelami rozsączającymi
  • Osadnik jednokomorowy i dwukomorowy
  • Modele dla 4,6,8 do 10 użytkowników
star_border star_border star_border star_border star_border
0 Recenzji 
Cena
4 435,02 zł Cena podstawowa 4 927,80 zł
3 605,71 zł netto

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz