PRZYDOMOWE BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - DANE TECHNICZNE

Techniczne aspekty oczyszczalni biologicznych

 

W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie niemożliwa należy na posesji zainstalować zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych bądź przydomową oczyszczalnie ścieków (biologiczną bądź drenażową). Biologiczne oczyszczalnie ścieków cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Ich celem jest unieszkodliwienie ścieków w miejscu produkcji, a następnie odprowadzenie oczyszczonych ścieków do gruntu lub rowu poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu rozsączania np. skrzynek rozsączających. Przed wyborem odpowiedniej oczyszczalni ścieków należy najpierw sprawdzić warunki wodno-gruntowe na działce. Pozwoli to na dobór odpowiedniej oczyszczalni. 

 

Dane techniczne biologicznych oczyszczalni ścieków

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe parametry techniczne biologicznych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia biologiczna ZBS ZBB SOLIDO SMART SOLIDO
 ZBS  ZBB  Solido Smart  Solido
Gwarancja 3 lata 3 lata 25 lat gwarancji na zbiornik
i 3 lata gwarancji na system oczyszczania
25 lat gwarancji na zbiornik
i 3 lata gwarancji na system oczyszczania
Typ oczyszczania ścieków SBR - Sekwencyjny Biologiczny Reaktor Hybrydowa - osad czynny + złoże biologiczne SBR - Sekwencyjny Biologiczny Reaktor SBR - Sekwencyjny Biologiczny Reaktor
Układ oczyszczania Komora retencyjna -> Komora napowietrzania Osadnik wstępny -> Komora biologiczna -> osadnik wtórny Komora napowietrzania Komora retencyjna -> Komora napowietrzania
RLM 4, 6, 10 6, 7, 8, 10, 12 5, 6, 7 6, 8, 10, 12, 16, 20
Max. Przykrycie gruntem [m] 0,5 1,3 1,5 2
Posadowienie
w wodach gruntowych
TAK* TAK* TAK* do 1/3 wysokości zbiornika  TAK*
Posadowienie
w gruntach ciężkich
TAK* TAK* NIE TAK*
*  Należy zastosować odpowiednie przykrycie zbiornika gruntem zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji danego zbiornika.      


Więcej o rodzajach przydomowych oczyszczalniach ścieków, warunkach zabudowy przeczytasz tutaj. Sprawdź również wytyczne lokalizacji oczyszczalni ścieków

Powiązane produkty

Oczyszczalnia biologiczna ZBB

  • Biologiczna oczyszczalnia ścieków 
  • Działająca w oparciu o osad czynny i złoże fluidalne
  • Modele od 6 do 50 osób
star_border star_border star_border star_border star_border
0 Recenzji 
Cena
14 993,70 zł
12 190,00 zł netto

Oczyszczalnia biologiczna ZBS

  • Biologiczna oczyszczania ścieków
  • Działająca w oparciu o osad czynny
  • Do wyboru model dla 4 lub 6 lub 10 osób
star star star star star
1 Recenzji 
Cena
11 668,27 zł Cena podstawowa 13 259,40 zł
9 486,40 zł netto

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz