WKŁAD LAMELOWY CZY KOALESCENCYJNY?

SEPARATOR Z WKŁADEM LAMELOWYM CZY KOALESCENCYJNYM?

 

Separatory substancji ropopochodnych są urządzeniami przeznaczonymi do wychwytywania ze ścieków opadowych substancji olejowych, np. olei mineralnych, benzyny, lekkich smarów itp. Urządzenia te służą do oczyszczania ścieków z terenów przemysłowych, parkingów, dróg, przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej. Oczyszczanie ścieków w separatorach zachodzi w sposób mechaniczny. Drobne cząstki piasku opadają na dno (sedymentacja), a w górnej części zbierają się oleje i emulsje (flotacja). Pozostałe ścieki przepływają do kanalizacji. W celu przyspieszenia separacji stosuję się odpowiednio wkłady koalescencyjne lub lamelowe.

Norma PN-EN 858:2005 wskazuje na dwie klasy separatorów:

  • Klasa I – separatory koalescencyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi być poniżej 5 mg/l;
  • Klasa II – separatory grawitacyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi kształtować się poniżej 100 mg/l.
Separatory klasy II mogą być stosowane tylko w przypadku, gdy podczyszczone wody opadowe odprowadzane są do kanalizacji komunalnej. 
W razie, gdy woda z separatora nie zostaje poddana procesom dalszego oczyszczania, należy zastosować separatory klasy I. Poniżej opisano wkłady stosowane w separatorach klasy I.
 

Wkład koalescencyjny

 Wkład koalescencyjny do separatora OILWkład koalescencyjny do separatora OILWkład koalescencyjny do separatora OIL

Zasada działania w separatorze z wkładem koalescencyjnym

Substancje oleiste zawarte w ściekach ulegają osadzeniu w wyniku sedymentacji oraz filtracji w materiale koalescencyjnym. Większe cząsteczki oleju unoszą się ku górze, a mniejsze krople oleju mineralnego okładają się na powierzchni filtra (koalescencja), aż do momentu kiedy utworzą się na tyle duże cząstki, które oderwą się od filtra i uniosą na powierzchnię do warstwy oleju. Oczyszczone ścieki wypływają przez zasyfonowany odpływ.

 

Wkład lamelowy

Wkład lamelowy do separatora OILWkład lamelowy do separatora OIL

Wkład lamelowy do separatora OIL

Zasada działania w separatorze z wkładem lamelowym

Oddzielanie zanieczyszczeń w separatorach lamelowych następuje podczas wielowarstwowego przepływu zanieczyszczonych wód przez wkład lamelowy. Najmniejsze krople oleju, których wymiary nie pozwalają na oddzielenie się od wody, łączą się w większe krople i po uzyskaniu odpowiedniej wielkości odrywają się od filtra lamelowego i wypływają na powierzchnię. Dodatkowo wkład wpływa na zmniejszenie przepływu ścieków co umożliwia dodatkowo zatrzymywanie łatwo sedymentujących zawiesin gromadzonych na dnie separatora.
Po więcej informacji na ten temat zapraszamy do działu SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Komentarze (1)

    • Michal
    • 2020-11-12 14:02:11
    Treść i forma artykułu na najwyższym poziomie.

Nowy komentarz