DOBÓR SEPARATORA TŁUSZCZU

SEPARATORY SUBSTANCJI TŁUSZCZOWYCH

 

Zastosowanie separatorów

Separatory substancji tłuszczowych to urządzenia, których zadaniem jest zatrzymywanie wszelkich cząsteczek tłuszczu pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Separatory przeznaczone są do oczyszczania ścieków wszędzie tam, gdzie zawarta ilość tłuszczu jest wyższa niż w ściekach bytowych. Na przykład z restauracji, barów szybkiej obsługi, hoteli, przetwórni spożywczych, ubojni czy rzeźni. Zatłuszczone ścieki nie powinny być odprowadzane do kanalizacji ściekowej bez odpowiedniego wstępnego oczyszczenia. Zatłuszczone ścieki powodują zmniejszenie efektywności działania oczyszczalni ścieków, a także powodują zatykanie rurociągów kanalizacyjnych, korozję urządzeń oraz nieprzyjemny zapach. Projektowane urządzenia powinny być zgodnie z wymogami normy PN-EN 1825:2005 lub DIN 4040.

 

Zasada działania separatorów

Działanie separatora opiera się na grawitacyjnym oddzieleniu lżejszych od wody substancji tłuszczowych i ich gromadzeniu na powierzchni ścieków. Urządzenia te pełnią również funkcję osadników, gdyż podczas przepływu ścieków substancje cięższe od wody (część zawiesin oraz części stałe) odpadają na dno zbiornika.  Separatory wyposażone są w syfony, dzięki którym substancje tłuszczowe nie mogą wypłynąć poza urządzenie. Oczyszczone z substancji tłuszczowych ścieki, mogą zostać odprowadzone do ogólnej kanalizacji ściekowej lub indywidualnej oczyszczalni ścieków. 

Schemat działania separatora tłuszczów

 

Dobór separatorów

Do prawidłowego funkcjonowania, konieczny jest odpowiedni dobór separatora, uzależniony od ilości i charakteru produkowanych ścieków. Normy DIN 4040 oraz PN EN 1825 według, których projektowane są wysokiej jakości separatory tłuszczu, wyszczególniają 4 główne parametry istotne podczas doboru:

  • maksymalny dobowy przepływ ścieków,
  • temperatura ścieków,
  • zawartość tłuszczu w ściekach,
  • zawartość detergentów w ściekach.
 

Odpowiednia wielkość przepływu separatora

NS = Qs ∙ Wt ∙ Wg ∙ Wd

gdzie:
NS – wielkość nominalna,
Qs – maksymalny dobowy przepływ ścieków, l/dobę,
Wt – współczynnik temperaturowy (najczęściej przyjmuje się 1),
Wg – oznacza współczynnik gęstości (dla ścieków z kuchni, barów, rzeźni, masarni, przetwórni przyjmuje się 1),
Wd – oznacza współczynnik detergentowy (najczęściej przyjmuje się 1).
 

Tabela 1. Minimalne wymiary separatora tłuszczu na podstawie obliczonej wartości nominalnej wg PN 1825:2005

Wielkość nominalna

Minimalna powierzchnia separatora, m2

Minimalna objętość separatora, m3

Minimalna objętość magazynowania tłuszczów, m3

  NS

  0,25 NS

  0,24 NS

  0,04 NS

 

 

Obliczanie maksymalnego przepływu dobowego

gdzie:

Qs – średnia dobowa ilość ścieków, l/dobę
Q1 – średnia dobowa ilość ścieków, l/s
T – współczynnik nierówności godzinowej
t – średni czas pracy instalacji.

 

Tabela 2. Współczynnik nierówności godzinowej T dla różnych obiektów produkcyjnych i gastronomicznych. 

 

Obiekt produkcyjny/gastronomiczny

Współczynnik T

 Hotel

5

 Restauracja

8

 Stołówka

20

 Szpital

13

 Mały zakład mięsny, do 5 sż./tydzień

30

 Średni zakład mięsny, do 10 sż/tydzień

35

 Duży zakład mięsny, do 40 sż/tydzień

40

1 SŻ = przerób 1 sztuki wołu/ 2,5 sztuki świni

Średnia dobowa ilość ścieków powinna być przyjmowana na podstawie rzeczywistych pomiarów zużycia wody. Kiedy jest to niemożliwe według wytycznych podanych przez producenta.

 

Obliczanie średniej dobowej ilości ścieków dla zakładów żywienia zbiorowego

Q1 = G ∙ Zw

gdzie:

G – liczba gorących posiłków przygotowanych w ciągu 1 doby,
Zw – zużycie wody w litrach na przygotowanie jednego posiłku,
Zw – hotel 80 l,
Z– restauracja 50 l,
Zw – stołówka 10 l,
Zw – szpital 20 l.
 

Obliczanie średniej ilości ścieków dla zakładów przetwórstwa mięsnego

 Q1 = G1 ∙ Zw1

gdzie:
G1 – dzienna produkcja wyrobów kiełbasianych w kg,
Zw1 – zużycie wody w litrach na 1 kg wyrobu,
mały zakład mięsny, do 5 sż/tydzień – 20,
średni zakład mięsny, do 10 sż/tydzień – 15,
duży zakład mięsny, do 40 sż/tydzień – 10,

 

Montaż separatorów

Separatory tłuszczu powinny być instalowane jak najbliżej źródła powstawania ścieków technologicznych. Należy unikać lokalizowania ich w zamkniętych pomieszczeniach, magazynach oraz chodnikach o dużym ruchu pieszych. Podczas opróżniania separatora wydobywa się nieprzyjemny zapach, w związku z tym nie należy lokalizować ich w pobliżu okien i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Separatory należy instalować tak, aby zapobiec ich zamarzaniu. Muszą one znajdować się w miejscach zapewniających łatwy dostęp samochodu serwisowego. Mogą to być urządzenia do zabudowy zewnętrznej oraz wewnątrzbudynkowej.

 Montaż zbiorników polega na:

  • umieszczeniu separatora w wykopie lub na posadzce,
  • podłączeniu króćców separatora z przewodami kanalizacji technologicznej,
  • zasypaniu separatora stabilizującym piaskiem jeśli jest to urządzenie do zabudowy zewnętrznej,
  • ustawieniu na separatorze nadstawki jeśli występuje.
Oferta Separator Tłuszczu
Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz