RECYKLING WODY SZAREJ - EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE DLA NOWYCH BUDYNKÓW

Recykling wody szarej - ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie dla nowych oraz remontowanych budynków

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat diametralnie zmieniło się podejście do projektowania nowych budynków i osiedli. Jako ludzkość przeszliśmy od etapu gospodarki opartej na surowcach nieodnawialnych, nastawionej na konsumpcję, do rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Aktualnie duży nacisk kładzie się na planowanie z poszanowaniem środowiska naturalnego. Tendencja ta jest szczególnie widoczna na zachodzie Europy. Polska jest krajem aspirującym do grona państw, które wdrażają nowe ekologiczne technologie. Systemy retencji deszczówki zostały w Polsce przyjęte i cieszą się coraz większą popularnością. Podobnie zapewne będzie z urządzeniami do recyklingu wody szarej.

Budynek to kompleks, który powinien podlegać całościowym, zrównoważonym zmianom. Można zaobserwować, że coraz więcej obiektów integruje zielone dachy, fasady i roślinność. Rodzi się więc naturalna potrzeba - woda. Skąd powinna pochodzić woda do nawadniania, zwłaszcza że ze względu na warunki klimatyczne jej zasoby są ubogie? Oczywistym remedium na ten problem okazuje się recykling wody szarej. Szara woda to niedoceniane źródło wody, które do niedawna było postrzegane jako odpad. Jest to zanieczyszczony surowiec, który powstaje po kąpieli i myciu z umywalek, wanien, czy pryszniców oraz po praniu wolny od fekaliów. Po odpowiednim oczyszczeniu i uzdatnieniu z powodzeniem nadaje się do zasilenia spłuczek i do nawadniania terenów zielonych. 

W związku z tym, że woda szara wymaga osobnej instalacji, systemy recyklingu wody są dedykowane dla nowych budynków oraz tych poddawanych remontom. Wtedy montaż i użytkowanie takich urządzeń jest w pełni opłacalne. Adaptacja do starych budynków mogłaby się okazać zbyt kosztowna. 

Aqualoop budowa


Zalety systemów do recyklingu wody szarej

Urządzenia do ponownego wykorzystania deszczówki i szarej wody są opłacalne z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dużych budynków hotelowych, apartamentowców, biur, budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (szkół, obiektów sportowych).  Z takiego typu obiektów korzysta wiele osób. Oprócz tego charakteryzują się dużą powierzchnią, na której również znajdują się tereny zielone wymagające nawadniania. W praktyce systemy wody szarej znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje podwyższone zużycie wody.

Według szacunków inwestycja w systemy do recyklingu wody szarej powinna zwrócić się w ciągu kilku lat użytkowania. Szczególnie w dobie rosnących opłat za wodę bieżącą, odbiór ścieków i podatku od powierzchni nieprzepuszczalnych (podatek deszczowy). Odzysk wody szarej powinien również zyskiwać na znaczeniu również u właścicieli mniejszych nieruchomości. Z biegiem czasu planowanie takiej instalacji w nowych budynkach będzie oczywiste.

Systemy wody szarej w przeciwieństwie do odzysku deszczówki są w pełni niezależne od warunków atmosferycznych. W związku z tym uzysk wody nie podlega wahaniom. Obiekt wyposażony w system wody szarej jest zoptymalizowany pod kątem zużycia i recyklingu wody. Odzysk wody szarej jest wprost zależny do zużycia wody w obiekcie. Dlatego też w okresie, gdy zapotrzebowanie na wodę jest mniejsze (okres poza sezonem w hotelach), przetwarzana jest tylko proporcjonalnie niewielka ilość wody.
 
Wyszczególnijmy więc największe zalety systemów recyklingu wody szarej:

  • Oszczędność pieniędzy
Systemy recyklingu wody szarej ograniczają istotnie zużycie wody bieżącej szczególnie w dużych budynkach. Nabiera to znaczenia w perspektywie dalszych wzrostów kosztów odbioru ścieków i zakupu wody pitnej. Oszczędzanie wody i jej ponowne wykorzystanie prowadzi więc do oczywistej podwójnej korzyści ekonomicznej. Według firmy Intewa zwrot z inwestycji powinien nastąpić po około 6 latach użytkowania. Zastosowanie recyklingu wody szarej jest jedną z najbardziej ekonomicznych technologii w sektorze budowlanym. Oprócz tego recykling wody to większa niezależność od dostawy wody bieżącej.

  • Wzrost wartości budynku i zrównoważony rozwój
Recykling wody szarej wpisuje się w konwencję zrównoważonego rozwoju, propagowanej przez ONZ (ESG). Dzięki oszczędzaniu wody chronimy jej ograniczone zasoby i poprawiamy sytuację środowiska naturalnego. Ostatnio coraz głośniej jest o certyfikowaniu budynków. System Aqualoop pozwala na wyższą klasyfikację w tym zakresie (LEED, BREEAM).
 
ESG
  • Łatwość użytkowania i niewielkie zapotrzebowanie na przestrzeń
Systemy do odzysku wody szarej są bardzo łatwe w użytkowaniu, a ich montaż jest nieskomplikowany. Wynika to z faktu, że Aqualoop są to gotowe pakiety, niewymagające specjalistycznych umiejętności. Oprócz tego zajmują niezwykle mało miejsca. Jest to związane z ciągłym zapotrzebowaniem na wodę. Dlatego też instalacja nie wymaga dużych pojemności zbiornika, ponieważ woda jest od razu zużywana. Instalacja pracuje automatycznie i jest monitorowana w trybie ciągłym za pomocą sterowników. Urządzenie umożliwiają pełną kontrolę nad działaniem instalacji na miejscu i zdalnie.

Niewątpliwie technologia wykorzystania wody szarej jest bardzo przyszłościowa. Recykling wody niesie ze sobą wiele korzyści ekologicznych i ekonomicznych. Systemy są już technologicznie zaawansowane i gotowe, aby je zaadaptować do nowych projektów budowlanych. Zostały wyposażone w akcesoria, które czynią kontrolę i zarządzanie niezwykle prostym i wygodnym. Wszystko to czyni system recyklingu wody szarej instalacją pożądaną przez każdego projektanta. Nie jest to już domena tylko orientalnych ekodomów.

Jak działa system wody szarej Aqualoop?

Inżynierowie firmy Intewa od ponad 10 lat zajmują się doskonaleniem swojej koncepcji odzysku wody szarej. Można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że ich koncepcja przeszła okres testowy i została udoskonalona. Nie dotyczą jej więc choroby wieku dziecięcego, charakterystyczne dla nowych produktów. Owocem ich pracy są nowoczesne i bardzo wydajne zestawy Aqualoop. To innowacyjna i zaawansowana instalacja do odzysku i uzdatniania wody szarej.
System Aqualoop przekrójSkłada się z dwóch zbiorników: bioreaktora oraz zbiornika na wodę czystą. Zanim woda z wanien, pryszniców i umywalek trafi do bioreaktora, jest wstępnie filtrowana za pomocą specjalnego filtra. Zanieczyszczenia, które zbierają się w filtrze, są spłukiwane regularnie za pomocą dyszy i trafiają do kanalizacji. W bioreaktorze zachodzą procesy rozkładu zanieczyszczeń przy wykorzystaniu bakterii tlenowych. Za dostarczanie powietrza, które jest potrzebne w procesie oczyszczania, odpowiada dyfuzor. Osad, który zbiera się na dnie, jest okresowo usuwany za pomocą pompy. Końcowym etapem jest ultrafiltracja za pomocą stacji membranowych. Woda jest jeszcze naświetlana promieniowaniem UV, dzięki czemu jest w pełni bezpieczna i wolna od drobnoustrojów (unieszkodliwia to nawet zarazki i wirusy). Następnie trafia do zbiornika wody czystej. Oczyszczona woda jest kierowana do odbiorników za pomocą instalacji podnoszenia ciśnienia. Następnie zużywa się ją do spłukiwania toalet, prania i nawadniania. Uzdatniona woda spełnia certyfikat NSF 350:2014 Klasa C i certyfikat zgodności z brytyjską normą, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika. Woda jest najwyższej jakości i spełnia najwyższe standardy. 

Zestawy o wydajności poniżej 5400 l/d mają potrójną powierzchnię membrany, co wpływa na wydłużenie czasu pomiędzy okresami serwisowania.
System wody szarej Aqualoop 600 l/dZestawy Aqualoop o wydajności powyżej 5400 l/d są dodatkowo wyposażone w sterowniki, które umożliwiają czyszczenie chemiczne wkładów membranowych zgodnie z ustalonym harmonogramem (I-CON-ADS). Oczyszczanie membran polega na usuwanie biofilmu podchlorynem sodu i usuwaniu kamienia kwasem cytrynowym. W ten sposób można potroić średni przepływ przez membrany ultrafiltracyjne i zwiększyć wydajność procesu filtracji. Dzięki temu również przedłuża się okres bezawaryjnej pracy. Praca nawet większych systemów jest bardzo ekonomiczna. Wymagają tylko niewielkich nakładów pracy - na serwis i konserwację.
System wody szarej Aqualoop 10800 l/dWiększe systemy: AL-GW5400 - AL-GW21.600, mają także system zdalnego sterowania (I-CONNECT). Dostęp online do danego systemu odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego lub aplikacji. Dzięki licencji podstawowej można przeglądać dane gromadzone przez system, licencja ekspercka umożliwia konfigurację online bezpośrednio w systemie. W zależności od wersji sterowanie może być obsługiwane w trybie offline za pomocą wyświetlacza dotykowego lub komputera. Sterownik umożliwia przesyłanie danych wyjściowych do popularnych systemów zarządzania budynkiem (np. Bacnet).


System zarządzania I-CONNECT


Oprócz I-CONNECT i I-CON-ADS, systemy AL-GW32400 do AL-GW48600 posiadają również centralną pompę filtrującą i płukania wstecznego.

Technologia firmy Intewa cieszy się rosnącą wciąż renomą wśród klientów na całym świecie. Potwierdzeniem tego są projekty, które zostały już zrealizowane z sukcesem. Przykładowo systemy Aqualoop działają już w Los Angeles w kompleksie sportowym Ranch Cienega i zostały zamontowane w wieżowcu Figa i Pico w USA. Oprócz tego zostały zastosowane również na kempingu Gerhardhof w Austrii, czy w budynku mieszkalnym na terenie Monachium.

Źródło grafiki: https://www.intewa.com

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz