CENTRALE DESZCZOWE AQUAMATIC INDUSTRIAL — NOWE MODELE NA 2022

Centrale deszczowe Aquamatic Industrial — nowe modele na 2022

Centrala deszczowa to urządzenie przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowej i komercyjnej. Dzięki nim można powtórnie zagospodarować wodę deszczową w myśl małej retencji. Centrale Aquamatic Industrial są wykorzystywane do zaopatrywania w wodę deszczową ze zbiornika. Ponadto także z sieci wody wodociągowej w celu zachowania ciągłości pracy. Dzięki centralom deszczowym spektrum zastosowania deszczówki jest bardzo szerokie. Służą przede wszystkim do zasilania wodą procesową (technologiczną) przedsiębiorstw przemysłowych. Są przeznaczone także do zasilania toalet i pisuarów. Oprócz tego centrale deszczowe są używane do zasilania terenów zielonych.

Przemysłowe centrale deszczowe w 2022 r. otrzymały nową gamę pomp ssącotłoczących. Tym samym zmieniły się ich typoszeregi i wysokość podnoszenia. Odświeżono parametry wspomnianych pomp. Poszerzono zakres ich pracy i wydajność. Reszta elementów zestawu pozostała niezmieniona. Zwiększył się zakres oferowanych modeli. Tym samym możliwość wyboru centrali jest bardziej elastyczna.

Jedną z głównych modyfikacji centrali jest wprowadzenie gamy produktów z przetwornicami częstotliwości. Modele te oznaczono dopiskiem "ID" w nazwie. Umożliwiają one utrzymywanie stałego ciśnienia roboczego procesu. Centrale mogą być wykorzystane w procesie produkcji, która wymaga określonych warunków ciśnienia. Nadaje się więc np. do automatycznego nawadniania terenów zielonych. Ponadto znajdują zastosowanie na cele myjni samochodowych, zasilania fontann i stawów itp. Nowe centrale deszczowe z falownikiem pozwalają na wydajniejsze zarządzanie deszczówką. W zależności od modelu wydajność kształtuje się na poziomie od 10 do 30 m3/h. Maksymalna wysokość podnoszenia oscyluje w granicach od 44 do 92 m. 

Dane techniczne umieszczono w tabeli poniżej.


Typoszereg Model Maks. wydajność [m3/h] Maks. wysokość podnoszenia [m]

Przemysłowa centrala deszczowa Aquamatic Industrial 80-H (ID)

10-40 10 44
10-60 55
10-70 68
16-40 16 46
16-60 58

Przemysłowa centrala deszczowa Aquamatic Industrial 80-S (ID)

10-40 10 44
10-60 54
10-70 72
16-40 16 45
16-60 56

Przemysłowa centrala deszczowa Aquamatic Industrial 160-H (ID)

10-40 10 44
10-60 55
10-70 68
10-80 78
10-90 90
16-40 16 46
16-60 58
16-70 70
16-80 81
16-90 92
30-50 30 48
30-60 60
30-70 71
30-80 84

Przemysłowa centrala deszczowa Aquamatic Industrial 160-S (ID)

10-40 10 44
10-60 54
10-70 72
16-40 16 45
16-60 56

Przemysłowa centrala deszczowa Aquamatic Industrial 160-X (ID)

16-70 16 70
16-80 81
16-90 92
30-50 30 48
30-60 60
30-70 71
30-80 84

Powiązane produkty

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz