AKCESORIA DODATKOWE DO ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMBA)

DODATKOWE WYPOSAŻENIE DO SZAMBA

 
W przypadku, gdy na działce nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej rozwiązaniem jest montaż zbiornika bezodpływowego (szamba) na nieczystości ciekłe. W artykule przedstawiamy najpopularniejsze akcesoria do szamba pozwalające na kontrolę poziomu ścieków oraz filtry antyodorowe i biopreparaty eliminujące nieprzyjemne zapachy.
 

Usytuowanie szamba – podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

Zgodnie z przepisami, położenie zbiornika bezodpływowego powinno spełniać poniższe wymagania:

• Odległość zbiornika bezodpływowego od studni (ujęcia wody pitnej) musi wynosić min. 15 m
• Szambo powinno znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi budynku mieszkalnego
• Zbiornik należy posadowić w odległości min. 2 m od granicy działki oraz drogi
• Odległość od rurociągów z wodą lub gazem min. 1,5 m
• Odległość od przewód elektrycznych min. 0,8 m
• Osadniki podziemne mogą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy czym wyprowadzenie ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną  musi być co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych od tych budynkach
 

Akcesoria wspomagające kontrolę poziomu ścieków w zbiorniku

Po montażu zbiornika i podłączeniu do budynku należy systematycznie wywozić nieczystości. 
W ofercie naszego sklepu dostępne są urządzenia do kontroli poziomu ścieków.
 

STRAŻNIK SZAMBA GM-S II 

Pełni kontrolę przepełnienia szamba. W skład urządzenia wchodzi sonda oraz sygnalizator (panel z zasilaczem). Sygnalizator należy zamontować w domu, a sondę umieszcza się w zbiorniku. Urządzenie poprzez zapaloną zieloną diodę informuje o kontroli poziomu fekaliów. W przypadku wysokiego poziomu ścieków, sygnalizator ostrzega świetlnie (czerwona dioda) oraz dźwiękowo. Alarm szamba można wyłączyć za pomocą przycisku. 

Strażnik szamba
 

STRAŻNIK SZAMBA GSM III 

Urządzenie przeznaczone do kontroli poziomu ścieków. Zestaw składa się z sondy oraz sygnalizatora. Sonda umieszcza się w zbiorniku przesyła sygnał do sygnalizatora, zamontowanego w domu, o aktualnym poziomie nieczystości. W trakcie czuwania i kontroli poziomu fekaliów zapalona jest zielona dioda. W razie przepełnienia sygnalizator daje sygnał świetlny, dźwiękowy, a także wysyła wiadomość SMS na telefony zatwierdzone w panelu (możliwość podania 8 numerów telefonów). Urządzenie można podłączyć dodatkowo do innych urządzeń. 
STRAŻNIK SZAMBA GSM III
 

Filtry antryodorowe

Filtry antyodorowe stosowane są przy występowaniu wszelkiego rodzaju odorów kanalizacyjnych, szamba. Ograniczają do minimum uwalnianie substancji chemicznych, eliminują uciążliwe zapachy. Wkład filtra wypełniony jest substancją absorbującą (węglem aktywnym). 

Wyróżniamy filtry antyodorowe:

• Podwłazowe – montowane pod włazem rewizyjnym

• Wewnątrz kominkowe – montowane wewnątrz kominka wentylacyjnego

• Wentylacyjne – montowane do korpusu zbiornika

Filtr podwłazowy antyodorowy

 

Biopreparaty

Biopreparaty to preparaty stosowane w celu likwidacji uciążliwych odorów z szamb.

PREPARAT ENZYBAC POŻYWKA

Likwiduje uciążliwy odór, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie szamb, osadników gnilnych. Preparat w składzie zawiera szczepy bakterii oraz enzymy przyspieszające procesy biochemicznego rozkładu ścieków, redukuje nieprzyjemne zapachy.
 
PREPARAT ENZYBAC POŻYWKA

SEPTICLEAN - SZAMBA I OSADNIKI

Mieszanina mikroorganizmów rozkładających nieczystości w szambach i osadnikach gnilnych. Preparat likwiduje nieprzyjemną woń, a także zapobiega przedostawaniu się do gruntu niebezpiecznych substancji zawartych w fekaliach. 

 

SEPTICLEAN - SZAMBA I OSADNIKI
 

Szybka wyczystka szamba - ułożenie i elementy 

W przypadku gdy, nie jest możliwy dojazd samochodu do szamba, można zamontować elastyczną rurę, która powinna sięgać dna zbiornika. Następnie rurę, zakończoną złączką strażacką, należy poprowadzić do wozu asenizacyjnego.

 
Złączka strażacka z rurą

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz