BEZZWROTNA PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW 2023

Bezzwrotna premia dla Młodych Rolników 2023

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła program dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027. Celem programu jest wspieranie rozwoju małych gospodarstw rolnych, prowadzonych przez młodych rolników, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki w branży. Nowy nabór wniosków trwa od 31.08.23 r. do 29.09.23 r. W poprzednich edycjach terminy przyjmowania wniosków były jednak przedłużane. Wysokość premii wynosi aż 200 tys. zł. W tym roku pula środków na realizację dopłat to 811 mln zł. Nie warto zwlekać. 

Wsparcie finansowe jest udzielane na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Zakres działalności obejmuje wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych, a także przygotowania do ich sprzedaży. W stosunku do poprzednich edycji zniesiono obowiązek przejścia na KRUS.

Zbiornik Fortis Farm

Ile pieniędzy możesz uzyskać z tytułu dotacji Młody Rolnik 2023?

Wysokość premii wynosi aż 200 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach, 140 tys zł i 60 tys. zł. Minimum 70 % uzyskanych środków należy przeznaczyć na zakup środków trwałych (maszyny, grunty, zwierzęta, zbiorniki magazynowe itp.). Pozostałe 30 % może być wykorzystane na zakup środków produkcji (paliwo, nawozy, pasza).

Beneficjenci dopłat Młody Rolnik 2023

Premia jest kierowana do osób fizycznych - młodych rolników, którzy:

 • Nie ukończyli jeszcze 41 roku życia i nie korzystali z innych dotacji oraz tego programu w poprzednich edycjach.
 • Nie prowadzili jeszcze działalności lub już ją rozpoczęli, ale nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Za początek prowadzenia działalności rolniczej uznaje się dzień, gdy rolnik stał się właścicielem lub objął w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych.
Premia zostanie uznana tylko, jeżeli 

 • Rolnik rozpocznie prowadzenie działalności rolniczej (jako kierujący), najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.
 • Użytki rolne muszą mieć powierzchnię równą średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej) lub gospodarstwo musi mieć wielkość ekonomiczną równą min. 15 tys. euro;
 • Powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa nie może przekraczać maks. 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 000 euro;
 • Powierzchnia użytków rolnych (będąca przedmiotem własności beneficjenta, użytkowania wieczystego, dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego) stanowi min. 50% średniej (wojewódzkiej lub krajowej – tej niższej);
 • Rolnik przedstawi biznesplan rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie;
 • Rolnik powinien mieć wystarczające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności związane z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (staż pracy w rolnictwie) i uwzględniających co najmniej wymogi określone w definicji młodego rolnika lub zadeklarowanie uzupełnienia kwalifikacji.
Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy. 

Zbiornik mobilny na paliwo Fortis Żółw


Zakres działalności, który podlega dofinansowaniu

 • Inwestycje w budynki oraz budowle wykorzystywane do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
 • Zakup nieruchomości rolnych,
 • Zakup zwierząt gospodarskich lub innych zwierząt niezbędnych do prowadzenia produkcji zwierzęcej,
 • Zakup nowych maszyn, akcesoriów, urządzeń w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania. Warunkiem jest to, że sprzęt ma służyć wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży.
  Dofinansowaniu podlega również zakup zbiorników magazynowych na paliwo, AdBlue, nawozy itp. 

Zbiorniki Fortis Diesel


Jak złożyć wniosek, żeby uzyskać pieniądze z dofinansowania Młody Rolnik 2023?

Wnioski należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Więcej informacji oraz regulamin znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/ps-wpr-2023---2027-premie-dla-mlodych-rolnikow.

Wszelkie pytania prosimy zadawać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR (dane kontaktowe znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr). Pytania można kierować również poprzez skrzynkę mailową na adres: zadajpytanie@arimr.gov.pl oraz pod numer 800 38 00 84 lub 22 595 06 11. Na stronie są również instrukcje dalszego postępowania przy składaniu wniosków.

Jednocześnie informujemy, że nasz wpis ma charakter jedynie informacyjny i nie mamy wpływu na postanowienia władz w sprawie udzielania pomocy finansowej rolnikom. 

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz