Lista produktów marki WOGOX - OXYS

WOGOX - OXYS

Frma zajmuje się produkcją filtrów antyodorowych, które znajdują zastosowanie przy zapobieganiu wydostawania się  odorów z kanalizacyji, w szczególności studzienek kanalizacyjnych, przepompowni ścieków i szamb. Głównym zadaniem antyodorowych filtrów OXYS jest zneutralizowanie skutków uwalniania się wonnych substancji chemicznych (zapachowych i bezzapachowych) występujących w sieciach kanalizacji ściekowych i deszczowych.

Zakres wykorzystania filtrów jest bardzo szeroki, dlatego znajdują one zastosowanie zarówno w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych jak i w małych gospodarstwach domowych.