DOTACJA NA DESZCZÓWKĘ W GNIEŹNIE NA 2022 R.

Dotacja na deszczówkę w Gnieźnie na 2022 r.

Także w Gnieźnie ogłoszono kolejną edycję lokalnego programu dotacji na deszczówkę. Mieszkańcy miasta mogą ubiegać się o dofinansowanie w terminie od 3 stycznia do 30 września 2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Co roku programy dotacji cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Dlatego też zaleca się nie zwlekać ze zgłaszaniem swojej inwestycji.

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. W praktyce jest to jednak nie więcej niż 1 000 zł na budynek jednorodzinny lub 4 000 zł na budynek wielorodzinny.

Władze miasta wskazały, że celem programu jest zwiększenie naturalnej retencji na terenie Gniezna i utrzymanie zasobów wód gruntowych. Poprawa mikroklimatu nastąpić ma za sprawą budowy systemów zagospodarowania wody. Warto również dodać, że zwiększenie obszaru retencji na działce wpłynie na obniżenie stawki podatku. Więcej dowiecie się o tym Państwo w artykule o sposobie na obniżenie podatku od deszczówki

Zadanie, które podlegają dotacji

Dotacji podlegają koszty zakupu, wykonania i montażu elementów systemu do zagospodarowania deszczówki i wód roztopowych. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Do beneficjentów zaliczono:

  • Osoby fizyczne,
  • Wspólnoty mieszkaniowe,
  • Osoby prawne,
  • Przedsiębiorców,
  • Jednostki sektora finansów publicznych - gminne lub powiatowe osoby prawne;
O udzielenie dotacji celowej może ubiegać się podmiot będący właścicielem, współwłaścicielem lub
użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

Procedura składania wniosków 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, ul. Lecha 6 lub pocztą na adres ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno.

W razie niejasności prosimy kontaktować się z Urzędem Miasta Gniezno, gdyż ten artykuł ma charakter informacyjny. Pytania można kierować pod nr telefonu:

  • 61 426 04 75,
  • 61 426 04 76,
  • 61 426 04 77.
Informacje można również uzyskać bezpośrednio pod podanym powyżej adresem. Oprócz tego można również skontaktować się mailowo: jerzy.puch@gniezno.eu. Wzory dokumentów oraz więcej informacji znajduje się na stronie.

W ofercie sklepu znajduje się wiele rozwiązań systemów zagospodarowania wody deszczowej w domu i w ogrodzie. Szeroka gama produktów umożliwia dobór rozwiązań pod indywidualne potrzeby klientów. Zapraszamy!

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz