RUSZYŁ NOWY NABÓR WNIOSKÓW MOJA WODA 2023

Ruszył nowy nabór wniosków w ramach programu Moja Woda 2023!

Po długim okresie oczekiwania i po wielu znakach zapytania, w końcu ogłoszono nową edycję ogólnopolskiego programu priorytetowy Moja Woda. Jest to dofinansowanie, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród Polaków i naprawdę trudno się temu dziwić. Głównym powodem jest bardzo korzystna kwota dofinansowania oraz to, że program obowiązuje na terenie całego kraju. Do tej pory rząd przeznaczył już 263 mln zł na ten cel.

Celem programu Moja Woda jest przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy oraz ochrona zasobów wodnych. Władze podkreślają, że Moja Woda to jeden ze sposób ochrony przed skutkami zmian klimatu i idących za tym zagrożeniami. Zbieranie deszczówki redukuje problem podtopień podczas deszczy nawalnych. W sytuacji wzmożonych opadów woda kierowana jest bezpośrednio do kanalizacji i następuje jej przeciążenie. Przyczyną jest zabetonowanie miast, które wpływa na znaczne ograniczenie retencji deszczówki do gruntu. Spada wilgotność powietrza i rośnie średnia temperatura, szczególnie na obszarach dużych miast. Pogorszeniu ulega jakość życia mieszkańców. Retencja deszczówki jest szczególnie istotna w kraju ubogim w zasoby wodne. Jednym z nich jest właśnie Polska. Zbieranie wody opadowej i roztopowej w ramach małej retencji pozwala minimalizować negatywne skutki zabudowy miast. Dodatkowo mała retencja ma przede wszystkim poprawiać mikroklimat oraz odciążać instalację wodną.

Zebrana deszczówka ma naprawdę bardzo wiele zastosowań. Można ją wykorzystać do: podlewania ogrodu, prac w swoim gospodarstwie, spłukiwania toalet, prania, mycia samochodu itp. Odpowiednio uzdatniona i zdezynfekowana nadaje się również do spożycia. Systemy wykorzystania deszczówki są opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Pozwalają na obniżenie kosztów odbioru ścieków oraz opłat za wodę bieżącą. Oprócz tego retencja deszczówki pozwala na zredukowanie stawki podatku od deszczu. Jej wysokość jest ściśle związana z udziałem powierzchni nieprzepuszczalnej w całej powierzchni nieruchomości. Możliwe jest nawet całkowite zwolnienie z opłaty deszczowej.

Nowy nabór wniosków potrwa od 03.08.2023 r. aż do 30.06.2024 r. Decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie warto zwlekać. Należy również mieć na uwadze, że wnioski, które wpłynęły przed 3 sierpnia, również będą rozpatrzone. Program obejmie wszystkich, którzy zgłosili się po 1 stycznia 2023 r.

Beneficjenci

Dotacja jest kierowana do osób fizycznych, które są właścicielami, współwłaścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Wyłączone są te nieruchomości, dla których już udzielono dotacji. Moja Woda dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się albo już rozpoczęto budowę budynku jednorodzinnego. Należy jednak pamiętać, że budynki muszą zostać oddane do użytkowania przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji. 

Zadania, które podlegają dotacji Moja Woda w 2023 r.

Dotacja obejmuje aż do 80% kosztów kwalifikowanych. Beneficjenci programu mogą liczyć na zwrot maksymalnie do 6000 zł za jedno przedsięwzięcie. Minimalna kwota poniesiona na instalację do zbierania deszczówki musi wynosić 2000 zł. Dofinansowaniu podlega zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

 • Do gromadzenia deszczówki i wód roztopowych z dachów, chodników, podjazdów (zbieracze deszczówki, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienia, przewody odprowadzające wodę bez rynien i rur spustowych;
Zbieracz deszczówki z filtrem i zaworem

Zbiornik na deszczówkę Jumbotanl
Zbiornk dekoracyjny na deszczówkę BarilloZbiornik naziemny Swimer


Tunele rozsączające Tycner
 • Do retencjonowania wód opadowych i roztopowych na dachach - zielone dachy, lecz bez kosztów nasadzeń;
 • Do wykorzystania deszczówki lub wód roztopowych, czyli pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale deszczowe i inne.
Elektroniczny sterownik Easypress-2M

Procedura składania wniosków do Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej NFŚiGW

Poprawnie wypełnione wnioski można składać:

 • za pośrednictwem Portalu Beneficjenta
 • w wersji papierowej w siedzibie WFOŚiGW zależnym od miejsca zamieszkania
 • za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Ocenie będą podlegać tylko poprawne wnioski złożone w terminie.
 
W celu złożenia wniosku należy:

1. Założyć konto na portalu beneficjenta przez stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, właściwym do miejsca zamieszkania (nie dotyczy osób, które już posiadają konto).

2. Pobrać aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy” i poprawnie wypełnić dokument. 

3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej za pomocą skrzynki podawczej, która jest dostępna na portalu beneficjenta. 

4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW. 

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Więcej informacji, wzory potrzebnych dokumentów, regulamin znajdują się na stronach WFOŚiGW. Jednocześnie zaznaczamy, że ten wpis ma jedynie charakter informacyjny. Nie mamy wpływu na postanowienia podmiotów odpowiedzialnych za formę dotacji. Pytania i uwagi prosimy kierować przede wszystkim do WFOŚiGW odpowiedniego dla Państwa miejsca zamieszkania. 

Powiązane produkty

System zbierania deszczówki Bolt Rain

 • Kompletny system ogrodowy wykorzystania deszczówki 
 • Wyposażony w filtr, syfon, pompę automatyczną i pobór (skrzynkę bądź pobór w pokrywie) 
 • Pojemności od 1000 l do 7000 l
star star star star star
2 Recenzji 
Cena
2 222,70 zł Cena podstawowa 2 390,00 zł
1 807,07 zł netto

System zbierania deszczówki Drop Water Rain

 • Zbiornik na deszczówkę z pompą, filtrem i poborem wody (skrzynka ogrodowa bądź pobór w pokrywie)
 • Automatyczna pompa zatapialna - Auto włącz/wyłącz
 • Pojemności zbiorników od 2000l do 5000l
star star star star star
5 Recenzji 
Cena
3 835,48 zł Cena podstawowa 4 169,00 zł
3 118,28 zł netto

Zestaw ogrodowy Premium ze zbiornikiem Ecoline II

 • Kompletny zbiornik na deszczówkę z pompą, filtrem i pokrywa z poborem wody
 • Wysokiej klasy pompa Top Multi Evo Tech 4 z pływającym poborem i naczyniem przeponowym
 • Pojemności od 1700l do 7500l
star star star star star
1 Recenzji 
Cena
8 295,40 zł Cena podstawowa 8 732,00 zł
6 744,23 zł netto

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz