WYTYCZNE LOKALIZACJI OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Rosnące koszty utylizacji i odprowadzania ścieków coraz częściej skłaniają nas do likwidacji bezodpływowych zbiorników gromadzących ścieki, na rzecz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Podczas planowania miejsca lokalizacji oczyszczalni musimy pamiętać, że nie możemy się kierować jedynie wielkością jej poszczególnych elementów. Przede wszystkim winniśmy przestrzegać podstawowych odległości, które muszą być zachowane pomiędzy oczyszczalnią, a studnią czy granicą naszej działki. Na poniższym rysunku przedstawione zostały podstawowe odległości, o których musimy pamiętać planując montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Cenne wskazówki 

Przed przystąpieniem do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, warto udać się do Urzędu Gminy. Często gmina dysponuje środkami na dofinansowanie inwestycji, a wtedy nasza budowa jest jeszcze bardziej korzystna finansowo. Możemy uzyskać dotację z NFOŚ lub niskooprocentowany kredyt w BOŚ. Warto skonsultować się z firmą specjalizującą się w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Firma ustali warunki wodno-gruntowe, powierzchnię zabudowy oraz najbardziej skuteczną technologię oczyszczania ścieków. Dobór zbiorników jest bardzo ważny, ponieważ wtedy jesteśmy pewni wieloletniej i bezawaryjnej pracy. Planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków musimy zgłosić to w Starostwie Powiatowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami budując oczyszczalnię ścieków do 7,5 m3/d wymagane jest zgłoszenie inwestycji w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego. Do zgłoszenia należy dołączyć wymagane dokumenty: mapka sytuacyjno- wysokościowa z lokalizacją oczyszczalni, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz szkic projektu opisujący rodzaj i działanie technologii. Starostwo ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu, jeśli nie wniesie możemy rozpocząć budowę. W przypadku kiedy mamy pozwolenie na budowę szamba, możemy się starać o zamienne pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Proces uzyskania zamiennego pozwolenia jest taki sam jak w punkcie wyżej.

 

Aby oczyszczalnia sprawnie funkcjonowała przez długie lata

Poradnik z cennymi wskazówkami przydatnymi podczas wyboru przydomowej oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych. W poradniku przedstawiono najczęściej popełniane błędy podczas wyboru, montażu i użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników gromadzących wodę deszczową. Stosując się do zaleceń autora przyczynicie się Państwo do przedłużenia żywotności instalacji. Podczas wyboru systemów oczyszczania ścieków i gromadzenia wody deszczowej musimy pamiętać o tym, że źle dobrane rozwiązanie będzie niewłaściwie pracować i nie będzie spełniać swojej funkcji.

 


 Poradnik jak nie popełnić błędu przy doborze POŚ i zbiorników na wodę deszczową
 
(pobierz)

Oferta na Oczyszczalnie Przydomowe

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz