MONTAŻ ZBIORNIKÓW PODZIEMNYCH NA DESZCZÓWKĘ, SZAMBO, WODĘ PITNĄ

Montaż zbiorników podziemnych na deszczówkę, szambo, wodę pitną.

 

Wybór odpowiedniego miejsca lokalizacji zbiornika

Przed przystąpieniem do dalszych prac należy wybrać odpowiednie miejsce montażu. Należy pamiętać o odpowiednim oddaleniu od sąsiadujących budynków oraz, że teren nad zbiornikiem nie może zostać zabudowany. W przypadku montażu zbiorników pod terenem, gdzie przewidziany jest ruch kołowy (samochody osobowe, busy, ciężarówki) należy zastosować specjalistyczny sprzęt i elementy wyposażenia dodatkowego (pokrywy żeliwne o danej klasie wytrzymałości obciążenia, adaptery do pokryw żeliwnych oraz odpowiednie posadowienie wg instrukcji producenta). Miejsce montażu powinno być przygotowane, uprzątnięte z przygotowanym miejscem na kruszywo, polem manewrowym dla koparki. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na znajdujące się w gruncie rury oraz przewody, a także roślinność (np. korzenie drzew).

 

Przygotowanie wykopu

Wykop powinien być dostosowany do gabarytów zbiornika powiększonych o przestrzeń amortyzacyjną do obsypania zbiornika ze wszystkich stron ok. 20-30 cm. Ściany wykopu powinny być stabilne. Na dole wykopu należy umieścić zagęszczoną, przygotowaną wcześniej wypoziomowaną podsypkę. Materiał do podsypki musi dawać się zagęszczać, być przepuszczalny, wolny od ostrych przedmiotów, mrozoodporny, bez iłów, glin itp. 

Przygotowanie wykopu pod zbiornik

 

Umieszczenie zbiornika w wykopie

Po umieszczeniu zbiornika podziemnego na deszczówkę należy go dobrze wypoziomować. Czynność tę trzeba powtarzać regularnie podczas zasypywania zbiornika, aby nie zmienił swojej pozycji. 

 

Ułożenie zbiornika na dnie wykopu

Zasypywanie i zagęszczanie gruntu

Zbiornik należy stopniowo wypełniać wodą równocześnie zasypując zbiornik etapami, co jakiś czas kontrolując czy jest on dobrze wypoziomowany. Nie wolno nalewać wody do wykopu, gdyż wpływa to negatywnie na zagęszczenie i stabilność gruntu.

Zagestrzanie podloza zbiornika

Podłączenie dopływu i odpływu

Następnym etapem montażu jest podłączenie rurociągów. Powinno się to zrobić z odpowiednim nachyleniem. Po wszystkim należy sprawdzić trwałość połączeń rurociągów z króćcami wlotowym i wylotowym.

Należy pamiętać, że rury muszą być zakopane odpowiednio głęboko, aby nie było możliwe ich zamarznięcie.

 

Elementy dociążające zbiornik

W przypadku bardzo niekorzystnych warunków wodno-gruntowych może zaistnieć konieczność zastosowania odpowiednio grubej warstwy kruszywa lub materiału w celu dociążenia zbiornika od góry, tak aby uniemożliwić jego wypieranie.

Szczegółowe informacje na temat montażu konkretnych modeli zbiorników na deszczówkę opisane są dokładnie w dokumentacji techniczno-rozruchowej.

Oferta na zbiorniki i systemy na deszczówkę

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz