ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ, A REGULACJE PRAWNE 2021

Zbiornik na deszczówkę, a prawo wodne i budowlane 2021

Retencja wód opadowych i ich wykorzystywanie na własny użytek to obecnie bardzo popularne działania. Nic dziwnego, skoro przynoszą skutki nie tylko ekonomiczne, ale przede wszystkim pozwalają oszczędzać kurczące się zasoby wodne. Coraz częściej możemy korzystać z dofinansowań oferowanych przez gminy, czy z programu rządowego Moja Woda. Poniżej znajdą Państwo informacje jak zamontować zbiornik na deszczówkę zgodnie z prawem.

Prawo budowlane

 W Polsce wciąż brakuje jednoznacznych przepisów prawnych dotyczących systemów gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej. Zgodnie z prawem budowlanym możliwe są dwie drogi: zgłoszenie lub pozwolenie. Zgłoszenie jest oczywiście prostsze i korzystniejsze ekonomicznie, a w prawie budowlanym znajdziemy listę przypadków w których obowiązuje takie rozwiązanie. Niestety nie znajdują się na niej zbiorniki na wodę, inne niż oczko wodne. Sugeruje to, iż zbiorniki na deszczówkę mogą wymagać uzyskania pozwolenia na budowę.

Ze względu na tę lukę i niejednoznaczność przepisów, każdą inwestycję warto skonsultować z najbliższym Starostwem Powiatowym. Przemawiają za tym różnorodne decyzje Sądów rozstrzygających kwestię budowy i instalacji zbiorników na deszczówkę.
Dobrym tego przykładem jest sytuacja z 2017 roku, kiedy Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, iż do zbiornika na wodę opadową potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. A już dwa lata później, w 2019 roku we Wrocławiu uznano, że w przypadku zbiorników na deszczówkę o pojemności do 10 m3, ze względu na podobieństwo do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe (szambo), wystarczy samo zgłoszenie budowlane. Jak widać, decyzje mogą być rozstrzygane lokalnie i korzystnie dla nas.

 Chcąc retencjonować wodę opadową pod uwagę należy wziąć także moment w którym powstaje na naszej działce zbiornik na deszczówkę. Jeżeli ma to miejsce podczas budowy domu, zbiornik na deszczówkę nie wymaga osobnego pozwolenia. Wystarczy samo zgłoszenie. Inna sytuacja ma miejsce w wypadku, gdy zbiornik na deszczówkę ma pojawić się na już zabudowanej posesji. Wtedy konieczne jest uzyskanie informacji w jakim trybie (zgłoszenie lub pozwolenie na budowę) powinniśmy zgłosić zbiornik na deszczówkę w starostwie lub nadzorze budowlanym.

Problem z niejednoznacznością regulacji prawnych dotyczących zbiorników na deszczówkę był już wielokrotnie sygnalizowany.  Sam Minister Klimatu i Środowiska zasygnalizował iż „z uwagi na kluczową rolę ww. obiektów w zakresie wspierania tzw. małej retencji, w tym rozwoju przydomowych instalacji na wody opadowe, podjęta została decyzja o doprecyzowaniu aktualnego stanu prawnego”. W obecnie procedowanym projekcie jest propozycja zmian prawa budowlanego wyłączająca zbiorniki bezodpływowe na wody opadowe lub roztopowe o pojemności do 10m3 z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Podsumowując - uwzględniając niejasność przepisów prawnych i różnorakość decyzji Sądów Administracyjnych (sprawy zbiorników na wodę opadową były rozstrzygane zarówno z nakazem, jak i zwolnieniem z uzyskania pozwolenia na budowę) zalecane jest każdorazowe skonsultowanie inwestycji jaką są zbiorniki na deszczówkę z najbliższym Urzędem Miasta lub Starostwem Powiatowym i dostosowanie się do uzyskanych tam zaleceń.

Prawo wodne

Zagadnienie wody opadowej (traktowanej wcześniej jako ścieki) w regulacjach prawnych zmieniło się wraz z Ustawą Prawo Wodne 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566). Obecnie poprzez wody opadowe lub roztopowe rozumie się wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

W przypadku prawa wodnego, podobnie jak z prawem budowlanym - możliwe są dwie drogi postępowania, tj. zgłoszenie i pozwolenie wodnoprawne. Regulacje prawa wodnego również nie określają jednoznacznie, czy w przypadku zbiornika na deszczówkę wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Dla jasności sytuacji, zbiorniki na deszczówkę warto rozdzielić na naziemne i podziemne. W przypadku tych pierwszych postępowanie jest proste. Ich instalacja nie wymaga zarówno prac budowlanych, jak i pozwolenia wodnoprawnego.

Z powodu często pojawiających się wątpliwości co do jednoznaczności przepisów prawa wodnego, warto kontaktować się z Zarządem Zlewni znajdującym się najbliżej docelowego miejsca inwestycji.

Jak wykonać zgłoszenie wodnoprawne?

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Powiązane produkty

star_border star_border star_border star_border star_border
0 Recenzji 

SYSTEM OGRODOWY STANDARD BLUELINE II

  • Kompletny zbiornik na deszczówkę z pompą i filtrem
  • Pompy zatapialne Top Multi Tech 2
  • Pojemność zbiorników od 2600l do 10 000l
Cena
6 993,29 zł Cena podstawowa 7 601,40 zł
5 685,60 zł netto

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz